“بیمارستان شفا” اولین رئیس خود را شناخت

با نزدیک شدن به افتتاح بیمارستان شفا در سقز، دکتر “افسانه سالکی” که تا این زمان ریاست بیمارستان امام را بر عهده داشت، به عنوان اولین رئیس بیمارستان شفا فعالیت خواهد کرد.

مدیریت بیمارستان امام را از این به بعد دکتر “سیامک محمودمرادی” عهده‌دار خواهد بود. محمودمرادی از سال ۹۴ بعنوان متخصص قلب در این بیمارستان فعالیت دارد.

برچسب ها