جایگاه شهردار

دی است بحث شهردار و انتخاب آن و عملکرد شورا پیرامون این موضوع در شهر ما نَقل هر محفلی است. متناسب با کارکرد شهرداران مختلف در طی این چند سالە کە عمدتا بیانگر ضعف عملکردی و پسرفت نهاد خدمتگزار شهرداری در ایفای نقش خود است این سوال مطرح می‌شود کە جایگاە “شهردار ” کجاست؟

برای جواب بە این سوال نخست باید توجە کرد کە شهردار انتخاب شوراست، لذا او خود را پیرامون عملکردش در مقابل شورا پاسخگو می‌بیند چرا کە او انتخاب شدە تا مجری برنامەهای شورای انتخابی باشد. در واقع جایگاە واقعی شهردار اجرای برنامەهای شورای انتخابی است لذا توقع داشتن برنامە از او برای ادارە شهر خطایی قابل تأمل است کە متأسفانە در تمام دورەهای شورا از سوی منتخبین صورت گرفتە و عدم توجە بە جایگاە شهردار این خطا را بە افکار عمومی نیز تسری دادە است. حتی نخبەهای مدنی و فعالین اجتماعی کە چندی است با گوشە‌ی نگاە بە انتخابات آیندە شورا در فضای مجازی بدنبال بە چالش کشیدن کارکرد شهرداران هستند و سعی دارند ضعف عملکردی و اسفبار شهرداری و متولی آن یعنی شورا را خوراک تبلیغاتی برای بە خورد دادن افکار عمومی در انتخابات آیندە کنند (البتە این حق طبیعی و قانونی آنهاست) همین خطا را در نقدهایشان دارند و امید است تا این عزیزان در صورت انتخاب شدن دیگر آن دور باطل را تکرار نکنند و اولین سوالشان از گزینه‌های شهرداری این نباشد کە: برنامە شما برای ادارە شهر چیست؟

اگر قرار است شهردار برنامە داشتە باشد و شهر برابر نظر و طرح و برنامە او ادارە شود پس کارکرد شورا چیست؟ یا آنهمە جار و جنال زیر عنوان داشتن طرح و برنامە برای ادارە شهر از سوی کاندیداها در هنگام انتخابات چە معنایی جز عوامفریبی پیدا می‌کند؟! بە باور من شهروند، عنصر اصلی خطاهای صورت گرفتە از سوی شهرداران و مجموعە زیردستشان همین مسالە است، چرا کە آنها برابر خواست و برنامە خود کە در هنگام انتخاب بە شورا دادند عمل می‌کنند و اطمینان دارند در فضای بە شدت رابطە‌مدار کە محور آن منفعت ستادی یا جناحی و یا شخصی است، دست آنها بە عنوان شهردار در عمل باز است و اهرم نظارتی شورا سر برخی میزهای محفلی مشغول است! و وقت کافی برای رصد عملکرد رابطەمدارانە شهردار و مجموعە شهرداری را ندارد. و از همین جاست کە: خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج!

لذا اساس کار درست بعد از ارائە برنامە کاری از سوی کاندیداهای شورا در انتخابات و رأی آوردن آنها بر اساس اعتماد مردم بە برنامەهایشان این است کە در صحن شورا بە توافق جمعی بر انتخاب یک سری برنامەها و شعارهای مشترک عملی و وعدە دادە شدە بە مردم برسند و آنوقت بدنبال انتخاب شهردار برای اجرای آن برنامەها باشند و اولین سوالشان از کاندیدای شهرداری این باشد کە:

برنامەی شما برای اجرای دقیق و درست برنامەها و سیاست کاری اعلام شدە شورا چیست؟

برچسب ها

‫۲ نظرها

  1. سپاسی مامۆستای بەڕێز، کاک سلێمانی ئازیز بۆ ئەو شرۆڤەی خستویەتیە سەر پێگە و شوێنی شارەدار ، دڵنیام هیچ ئاوێک لە ئاگرەی شۆڕای ئەم دەورەی شاری سەقز گەرم نابێت. بزانین داهاتوو چ چارەنووسێکمان بۆ ڕێ ئەخات؟

    1. آقای بیگی که حداقل ۱۳ ساله به قول یکی از همکارانش در شهرداری، بله نمی‌گوید الان وقتش نیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن