طرح ویژه حمایت مالی از اصناف تولیدی شهرستان سقز کلید خورد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز خبر داد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سقز با اشاره به طرح ویژه حمایت مالی از اصناف تولیدی، برای واکاوی نوشت:

جامعه اصناف کشور به طور کلی ۱۸٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کنند. در استان کردستان ۶۸ هزار واحد صنفی مجوز دار وجود دارد که ۱۰۱۱۲ واحد صنفی از آن تولیدی هستند این در حالی است که تنها ۸۳۰ واحد صنعتی در استان کردستان فعالند (منبع: اداره صنعت، معدن و تجارت سقز) و به طور کلی منابع اشتغالی حوزه اصناف از حوزه صنعت بیشتر است.

این شرایط ویژه سازمانهای صنفی در استان کردستان و به تبع آن در کل کشور، دست اندرکاران نظام اقتصادی را بر آن داشته است تا از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۲۰٪ منابع مالی را در قالب تسهیلات بازسازی و نوسازی و سرمایه