نگاهی به عملکرد صد روزه نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی

اگرچه صد روز نخست مجلس یازدهم با هیاهو و فریادهای زیادی همراه بود، ولی تا این لحظه هیچ‌ کدام از آن جار و جنجال‌ها عملیاتی نشده است ولی هیاهوها کماکان پابرجاست.

در این بین هرچند مطابق قانون، نمایندگان در قبال تمامی مردم کشور مسئول بوده و حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی برای آنان وجود دارد اما ممکن است به دلیل شرایطی که استان کردستان دارد مطالبات مردم منطقه متفاوت با سایر نقاط کشور باشد با این مقدمه می‌توان گفت شفاف‌سازی