برابری جنسیتی را در اولویت آموزش قرار دهیم

شاید آمار ۲۱ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از کل ازدواج‌های صورت گرفته تنها در چهار ماهه سال جاری برای استان کردستان و آن هم در کشوری که هنوز به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته و کنوانسیون حقوق کودک را نیز با قرار شرط پذیرفته و تصویب کرده است، طبیعی باشد که پدیده ازدواج کودکان را در مقایسه با بحران‌های متعددی که با آن روبرو است، حتی مسئله نیز تلقی نکند.

هر چند کودکی یک مفهوم و برساخته‌ای اجتماعی است و کشورهای مختلف از این واژه سنین خاص و بازه زمانی ویژه ای را تعبیر می‌کنند، اما طبق کنوانسیون ۱۹۸۹  حقوق کودک (CRC) ، کودک به عنوان هر انسان زیر سن هجده سال تلقی می‌شود. بنابراین اگر بر سر چنین تعبیری سوای از دیگر تصورات و توهمات به اجماع برسیم بایستی دختران زیر ۱۸ سال را به سهولت کودک نامید و ازدواج آنان را مسئله برشمرد و حتی آن را به سایر بحران‌های موجود در ایران افزود.

اما این دختران زیر ۱۸ سال که تن به ازدواج می‌دهند و گاهاً ازدواج بر آنان تحمیل می‌شود را باید همچون یک بحران در نظر گرفت. زیرا او یک فرد نابالغ از حیث جسمی، جنسی و روانی و غیر مسئول است و در حوزه‌های خاص فاقد تجربه یا تجربه کمتری دارد و نمی‌توان از او همچون یک بزرگسال انتظار داشت.  فردی که به شدت تحت تأثیر دیگران یا یک زمان، مکان یا شرایط مشخص قرار می‌گیرد و خصوصاً اینکه او مفهوم برابری را هنوز نزیسته است.

به علاوه تحقیقات نیز نشان می‌دهند دخترانی  که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند نسبت به دختران هم سن و سال خود که بعداً ازدواج می‌کنند، در معرض خطر و خشونت بیشتری از جانب شریک صمیمی زندگی‌شان قرار دارند. پس ازدواج کودکان یعنی  پایان یافتن آموزش دختران، شغل و حق آنان برای انتخاب‌های متعدد در زندگی.

از آنجا که این زنان خودشان را برابر تصور نمی‌کنند و تا سالها خود را فروتر از مردان می‌دانند، بایستی در یک جامعه ایده‌ئال برای دستیابی به نتایج بهتر در زندگی، جنسیت را در اولویت آموزش قرار دهیم و کمک کنیم تا بدانند که آنها حقوق برابر برای همه چیز دارند و باید آن را مطالبه کنند. چنین چیزی به آنها کمک می کند تا صدای خود را بیابند و احساس مسئولیت کنند. قائل شدن حقوق برابر برای خود به فرصت های برابر آموزش و پرورش، جلوگیری از ازدواج های کودکی، کاهش بارداری های زودهنگام و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد انجامید چنین امری به این دختران کمک می کند تا به نیروی کار بپیوندند که این هم منجر به چشم انداز اقتصادی بهتری برای خود، خانواده ها و … خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

بستن
بستن