خبر اول

شهردار سقز؛ مانده در مشکلات ساده شهر، اما در سودای مدیر کلی

شنیده های واکاوی حاکی است که شهردار سقز در کنار باقی رحمان پور با حمایت نزدیکانشان از سقز، برای مدیرکل…
بستن
بستن