مصاحبه
  • سقوط یک سومی ارزش یارانه

    یک کارشناس اقتصادی از کاهش ارزش یارانه نقدی پرداختی به مردم به یک سوم ارزش اولیه خبر داد و تورم را عامل ا ...

    یک کارشناس اقتصادی از کاهش ارزش یارانه نقدی پرداختی به مردم به یک سوم ارزش اولیه خبر داد و تورم را عامل اصلی کاهش ارزش یارانه نقدی دانست. سعید لیلاز در گفت و گویی در این باره که گفته می شود، ارزش یارا ...

    ادامه مطلب