مقالات و یادداشت ها

بازنمایی سوژه ی کورد در تاریخ نگاری عصر مشروطه

دکتر امیر سجادی| پژوهشگر تاریخ معاصر کوردستان با رجوع به منابع تاریخ نگاری عصر مشروطه با خلاء و غیبت گیج…

استخدامی‌های ماده ۲۸ آموزش و پرورش؛ قربانی بی‌اعتمادی‌ها

سردار فتوحی| دکترای جامعه‌شناسی فضای بی‌اعتمادی ایران را درنوردیده است، این بی‌اعتمادی باعث شده است که افراد تنها شوند یا…

بحران کمبود نیرو در آموزش و پرورش

احمد قادری |عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز‌ و زیویه)   کمبود نیرو در آموزش و پرورش موضوعی است که…

حال شهر خوش نیست

محمد میرزایی|دانش آموخته مدیریت عصر روز شنبه هشتم  تیر ماه جوانی بر اثر ضربات چاقوی پدر زن‌اش جان خود را…

«به من چه، به تو چه؟»

دکتر سردار فتوحی| جامعه‌شناس بوردیو جامعه شناس شهیر فرانسوی می‌گوید علوم انسانی قلب تپیده یک جامعه است، اگر از حرکت…

بدعتهای نامتعارف اداره کار منجر به تزلزل امنیت شغلی می شود

مسعود حسن نژاد| فعال اقتصادی مراجع قضایی غیر دادگستری کمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و…

وجدان شهر در خوابی عمیق فرورفته است

دکتر خالد توکلی| جامعه شناس   پاسی از شب گذشته است. عقربه‌های ساعت از یازده گذر کرده‌اند. ترافیک خیابان جمهوری…

جنبش گوران و طبقه‌ی متوسط تنها

فرهاد امین‌پور | نویسنده و روزنامه‌نگار به سختی می‌توان تأثیر عمیق و تاریخیِ نوشیروان مصطفی را بر جامعه، سیاست و…

یک بام و دو هوای مسئولین در مواجهه با قانون

ابراهیم حسینی| کارشناس ارشد شهرسازی “در پروژه تجاری بر روی رودخانه نیز شهرداری ملزم به صدور پایانکار است اما جوازی…

آب، توسعه و کردستان

عبدالصمد محمودی| دکترای ارتباطات مهرماه سال ۹۶ محسن رنانی در یادداشتی با عنوان «آشتی ملی، عفو عمومی و حق خواهری…
بستن
بستن