تابوی منع ساخت و نصب مجسمە ی هەڵۆ کِی شکسته خواهد شد؟

منظر شهری یکی از بسترهای ارتباط شهروندان با شهر است که شامل میادین اماکن عمومی و هرآنچه بر صفحه خاطرات مردم حک شده باشد می گردد.

این نقش در شهرهای مختلف بر عهده عناصر مختلفی گذاشته شده است، به عنوان مثال در سنندج این نقش تا حدودی بر عهده میدان اقبال و خاصتا مجسمه معروف آزادی است. در سقز نیز از قدیم الایام این نقش بر عهده میدان هەڵۆ بوده است.

 

میدانی که به واسطه مجسمه یک هەڵۆ که هم واجد ارزش هنری بود و هم بار معنایی ویژه ای داشت به یک خاطره برای نسل های دهه های سی تا پنجاه تبدیل و به نسل های بعدی نیز منتقل شد.

اکنون سالهاست که این میدان هیچ المانی به خود ندیده است و دوره های مختلف شورا و شهرداری نتوانستند برای این موضوع کاری از پیش ببرند.

هرچند شورا و شهردار این دوره بارها در مصاحبه های مختلف قول جانمایی المان هەڵۆ را داده اند اما تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت میدان ایجاد نشده است.

در تازه ترین مباحث بحث نصب یک المان غیر از هەڵۆ در شورا و شهرداری مطرح شده است. غافل از اینکه هەڵۆ در فکر و ذکر شهروندان برای همیشه نقش بسته است.

مشخص نیست تابوی منع ساخت و نصب مجسمە ای باشکوە از هەڵۆ کی شکسته خواهد شد، آیا شورا و شهرداری خود در این زمینه منفعل است یا تصمیم گیری ها جای دیگری است؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا