گوشه‌هایی از مراسم خاکسپاری تشییع پیکر رحیم و کیوان ذبیحی در سلیمان‌بگ بانه.