جوابیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سقز در مورد خبر واکاوی با تیتر “تیشه‌ای که جهاد کشاورزی در سطح شهرستان و استان به ریشه اقتصاد منطقه زده است”

مدیر محترم سایت واکاوی
احتراماً مقتضی است با عنایت به مطلب مندرج در آن سایت ، تحت عنوان تیشه ای که جهاد کشاورزی در سطح شهرستان و استان به ریشه اقتصاد منطقه می زند نسبت به نشر بی کم و کاست جوابیه زیر در سایت ، کانال و اینستا گرام اقدام لازم را معمول فرمائید .
۱- تمام عصبانیت موجود در این گزارش مربوط به ناکامی جناب آقای مسعود حسن نژاد مدیر عامل محترم شرکت لبنیات آرام سقز و صاحب امتیاز سایت واکاوی در دستیابی خارج از روال به سهمیه سبوس است که ناچاراً باید ابتدا گریزی به داستان سبوس بزنیم:
الف ) در حالیکه حدود ۵۵۰ هزار واحد دامی در شهرستان سقز با نیاز علوفه ای بیش از ۴۵۰ هزار تن در سال موجود است ، مقدار سبوس توزیعی حدود ۲۸۰۰ تن در سال بوده که حدود ۶۲/۰ درصد این نیاز را تامین می نماید . که قطعاً چنین مقداری حتی اگر توزیع نگردد برخلاف عنوان مبالغ آمیز مطرح شده نمی تواند تیشه ای به ریشه اقتصاد استان و شهرستان بزند !
ب ) تا حدود دو سال قبل تنها در صد اندکی از سبوس استحصالی کشور بصورت یارانه دار در چرخه توزیع قرار می گرفت و بقیه آن بصورت آزاد توزیع میگردید و تفاوت قیمت آنها نیز در حدی نبود که (ویژه خواران ) و (خود ویژه پنداران ) را به طمع بیاندازد ، تا به نام دامداران ضعیف و به کام خویش پرچم حق طلبی را بردارند ، و در سنواتی که تمام سبوس در شبکه توزیع یارانه مند قرار نمی گرفت هیچکدام از تشکلهای بخش امور دام نیز که اصولاً غیر فعال بودند رغبتی برای آغاز فعالیت و توزیع سبوس و سایر نهاده های دامی را نداشتند ، و جهاد کشاورزی سقز ناگزیر به توسل به اولویت دوم یعنی تعیین عامل فروش روی آورده و ضمن بر جای گذاشتن تجربه ای پاک و موفق ، از توزیع سبوس برای پیشبرد اهداف سازمانی خود در بخش بهسازی و نوسازی اماکن دامی ، افزایش تعداد واحد های واجد شرایط اخذ پروانه ، و ترویج روشهای تغذیه متعادل دام استفاد نموده و موجبات افزایش ۲۰۰ درصدی در زمینه واحد های دارای پروانه را فراهم نمود .

پس از حذف سبوس آزاد از چرخه توزیع و ورود تمامی سبوس استحصالی به توزیع یارانه دار ، جهاد کشاورزی نیز ناگزیر به تغییر سیاست شده و دامنه منتفعین را گسترش داد و این بار تشکل ها و فعالین دیگر این عرصه نیز که مقدار سبوس توزیعی ماهیانه را ارزشمند می پنداشتند برای مشارکت در توزیع اعلام امادگی نمودند . که با توجه به محدودیت اعضاء و عدم عام الشمول بودن آنها و همچنین ذهنیت نامناسب دامداران در خصوص تشکلها ، منوط به روز آمد کردن اعضاء و پالایش افراد غیر دامدار و نظارت مستمر جهاد کشاورزی وشفافیت در توزیع، سهمیه ای نیز به آنها تخصیص داده شد .
ج ) در مجموع سهمیه شهرستان به شرح زیر توزیع می گردد:
– ۲۵ درصد از طریق تعاونی های دامداران برزگر و ۱۰۲۰ تیلکو و امام، با توجه به تعداد اعضا
– ۱۴ درصد از طریق دو مرکز جمع آوری شیر مجاز شهرستان
– ۴۱ درصد از طریق عامل توزیع اتحادیه دامداران در شهرستان برای دامداری های دارای پروانه
– ۲ درصد برای دامداران مجری طرحها و پروژه های مستمر جهاد کشاورزی
– ۱۸ درصد توسط مراکز ۶ گانه جهاد کشاورزی برای دامداریهای سنتی و فاقد پروانه شهرستان
۲- جناب آقای حسن نژاد مدیر عامل محترم شرکت لبنیاتی پرشنگ و صاحب امتیاز سایت واکاوی ، در سال ۱۳۹۸ اقدام به اخذ پروانه تاسیس مرکز جمع آوری شیر در روستای خانقاه و در مجاورت انبار محصولات کشاورزی خود ، موسوم به بایزید بسطامی نموده است که متاسفانه فاقد پیشرفت فیزیکی بوده و اگر طرح خود را به بهره برداری می رساند ند واجد سهمیه سبوس برای توزیع در میان دامداران تحویل دهنده شیر می شدند که علیرغم عدم انجام این کار ادعای انتخاب به عنوان عاملیت توزیع را دارند و موانع مقرراتی دسترسی به این هدف را فرا فکنانه ایجاد رانت برای دیگران نامیده اند!!!
۳- جناب آقای حسن نژاد به رغم اینکه شرکت بزرگی را اداره کرده و ادعای بَرَند دارد ، به جای تعجیل در تاسیس مرکز جمع آوری شیر مجاز و بهداشتی که بسیار مورد حمایت مجموعه جهاد کشاورزی است ، متاسفانه به سبک شیر فروشان دوره گرد از طریق چند واسطه و با استفاده از خودرو سایپا در چند روستای دهستانهای صاحب ، گلتپه، تیلکو و امام ، و از هر روستا چند خانواده اقدام به خرید شیر با قیمت های متفاوت می کند . که این نوع جمع آوری شیر علاوه بر غیر مجاز و غیر بهداشتی بودن باعث ایجاد اختلاف در میان دامداران این مناطق نیز شده است . که البته در تکمیل خدمتگزاریهای ایشان باید عدم خرید شیر دامداران شهرستان ، از دو مرکز جمع آوری شیر مجاز را نیز اضافه نمود .

۴- جناب آقای حسن نژاد که عادت دارند از همان ابتدا خواسته هایشان را از طریق دوستان خود در استان و به طور غیر رانتی پیگیری نمایند ، در خواستی را ارائه نمودند که طی آن از زبان جناب آقای مهندس ذکریایی نژاد معاون صادق و خدمتگزار سازمان جهاد کشاورزی استان مسائلی را مطرح نمود که بعلت عدم همخوانی با ضوابط، برای ما جای تعجب داشت ، لیکن در راستای لزوم اعتماد به ارباب رجوع در خواست وی عیناً به استان ارجاع گردید که مبرهن است نتیجه مطلوب وی را به دنبال نداشته و به همین دلیل طی تماس تلفنی با همکار خدوم جهاد کشاورزی سقز یعنی جناب آقای مهندس بهاالدین قاسمی افاضات مندرج در سایت را به صورت شفاهی نیز ابراز فرموده بودند !

و اما اصل آنچه که مورد وعده جناب آقای ذکریایی نژاد بوده است به شرح زیر است :
در تاریخ ۹ / ۷ / ۹۹ افرادی تحت عنوان انجمن صنفی صنایع لبنی استان که آقای حسن نژاد نیز یکی از آنها بوده است ، به معاون محترم بهبود تولیدات دامی استان مراجعه نموده و در میان بحثهای خود پیشنهاد می دهند :
از آنجائیکه کارخانجات شیر بعضاً با کمبود شیر مواجه می شوند طوری عمل شود که نهاده های مورد نیاز دامداران از طریق کارخانجات شیر توزیع شود تا بدین علت مجبور به تحویل شیر به کارخانجات شوند!!!!! که در پاسخ به آنها گفته می شود . این موضوع در قالب کشاورزی قراردادی مشروط به نگارش پروپوزال ، عقد قرار داد با دامدار، و ارائه لیست دامداران مورد نظر به معاونت بهبود تولیدات دامی و حذف سهمیه دامداران از سایر مبادی، قابلیت بررسی دارد ، که پس از آن ، موضوع پیگیری نشده و هیچکدام از پیش شرطها نیز اجرایی نشده اند ، تا معاونت محترم بهبود تولیدات دامی اقدامی را در این راستا انجام دهد .

۵- مجموعه جهاد کشاورزی با تولیت مستقیم بر بیش از ۳۰ درصد اقتصاد استان ، توانسته است به رغم مشکلات موجود که بعضا گستره ملی دارند ، استان و شهرستان را در بسیاری از زمینه های بخش کشاورزی در سطح کشور مطرح نماید ، و بخش اعظم این موفقیت به سبب وجود نیروی انسانی متخلق ، خدوم و کار آمد بوده که همواره فروتنانه سر نجابت را در مقابل جامعه هدف خود فرود آورده و در کمال آرامش و استمرار ، بدون توجه به حاشیه سازی های حاشیه داران، حداکثر تلاش خود را در قالب فعالیتهای جهاد گرانه برای خدمت به مردم به کار میبرند ، و منبعث از همین رویه ، جناب آقای مهندس بها الدین قاسمی نیز از همکاران با سابقه ، خدمتگزار ، خوش نیت و تلاشگر جهاد کشاورزی بوده که عمری را در مسیر گره گشایی از کار مردم و ایجاد توسعه در زمینه کاری خود مصروف نموده اند و صحت این ادعا را می توان از همان مراجعین و دامدارانی سوال نمود که توهم خود ویژه پنداری ندارند ، و اهداف مشروع داشته و برای پیشبرد اهداف خود متوسل به انواع روشها و قدرتها نمی شوند ، و واضح است که وجود این روش در سیستم جهاد کشاورزی که همه را به یک اندازه ذیحق می داند و زرق و برقهای غیر مرتبط جایی را برای ویژه نگری به متوهمان خود ویژه پندار، و متوسلان به حطب و خشب ، و خدم و حشم که همواره به دنبال کسب امتیازات خارج از مسیر می گردند ، باقی نمی گذارد و لاجرم چاره ای جز از کوره در رفتن و بافتن آسمان و ریسمان به همدیگر ندارند، تا بلکه بتوانند حتی به قیمت مظلوم قراردادن و سوء استفاده از رسانه ای که در اختیار دارند ، فشاری را برای رسیدن به هدف ناحق خود اعمال نمایند.

۶- اینجانب به رغم اینکه به برکت عملکرد نسبتا مناسب خود و همکارانم ، به قدرت محاجهُ رسانه ای و نگارشی خود ایمان کامل دارم ، و زمانی نیز دستی بر آتش فعالیت مطبوعاتی داشته ام، و به میمنت آزاد اندیشی موجود، خود را بی نیاز از توسل به قانون در برابر تعرض بدهکاران طلبکارنما می دانم ، لیکن این حق را برای همکار شریف خود با حمایت همه جانبه مجموعه جهاد کشاورزی محفوظ می دانم.

۷- و اما چند نکته دیگر:
– اینکه انسان بتواند در فعالیتهای گوناگونی اعم از اقتصادی ، سیاسی ، رسانه ای ،فرهنگی و ….. مشارکت داشته باشد ، حق مبارکیست واین تیمن وقتی به اوج خود می رسد که کسی عواید اقتصادی خود را در مسیر های مذکور خرج نماید ، اما اینکه حیثیت فرهنگ ، سیاست ، و رسانه ،آنهم رسانه ای که تلاش دارد خود را فاخر و دور از زرد نویسی جلوه دهد ، در راه ارتقاء خارج از مسیر اقتصاد شخصی حراج گردد. قطعاً امر پسندیده ای نخواهد بود.
– تتمه کلام اینکه به رسم امامان جمعه که می گویند اوصیکم ونفسی…. خود و قلم زنان عزیز واکاوی را به تامل در مفاد ذیل دعوت می کنم :

لبنیات ، و به ویژه شیر و دوغ به رغم منافع عدیده ای که دارند ، چنانچه فاسد شوند، و در محل نامناسبی مانند کف خودرو ریخته شوند واجد بوی بسیار نا مطبوعی خواهند شد که آرام و قرار را از آدمی می گیرد و رفع آن نیز نیازمند مدت مدیدی خواهد بود .

درست است که غم نان در این عصر یکی از سنگین ترین غم ها ست، ولی از دوستانی که توانی برای چرخاندن قلم دارند ، و معتقدم که انسانهای باورمندی بوده و از صداقت و زلالیت زیبایی برخودارند توقع می رود که اجازه ندهند ذهن پاک و تحلیل های زیبایشان بوی شیر ترشیده بگیرد. زیرا رفع آن، زمان زیادی می طلبد و جامعه نیز نیازمند وجود شریف آنان بوده و خواهد بود.

با احترام
معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سقز

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

  1. خدا وکیلی من با این جواب متوجه شدم که مهمل گویی حد و مرزی ندارد. به اخرش که رسیدم اولش را فراموش کردم از بس اسمان و ریسمان بافی کرده
    خب یه انتقادی ازتون شده مثل ادم قبول کنید نه اینکه منتقد را متهم کنید
    فکر کنم واکاوی دیگه داره خار چشم میشه
    ولی از از قسمت آخرش خوشم آمد که به فاسد شدن ماست و دوغ اشاره کرده است
    خیلی از روسای ادارت در سقز هم آنقدر پشت میزشان ماندن که وقتی وارد اتاقشان میشویی بوی ترشیدگی ازشان میاد. بابا یه تکانی به خودتان بدید. شما که اینقدر گل و بلبل هستید سه ماه مرخصی بگیرید ببینید بود و نبودتان یکسان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا