شهروندی و مسئولیت پذیری

هر کدام از ما به عنوان یک عنصر اجتماعی یک زندگی جمعی را تجربه می کنیم که لازم است برای پیشبرد بهتر امور منفعت طلبی را کنار گذاشته و در ترویج اخلاق جمعی کوشیده و احترام به خواست و حقوق دیگران را مورد توجه قرار دهیم. این موارد در قالبی جای می گیرند که به آن حقوق شهروندی می گویند که شامل حقوق مدنی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی و .. است.
در موارد عدیده ای می بینیم که این حقوق به راحتی از سوی هرکدام از ما و به مراتب توسط نهادهای شهری تضییع شده و مخل نظم عمومی می شویم. پارک ماشین در پیاده روها، تخریب پیاده روها توسط نهادهای خدمت رسان و تعمیر دیرهنگام و یا بی کیفیت که هزینه های زیادی را بر شهروندان متقبل می کند نمونه هایی است که روزانه به وفور دیده می شود.
تغییر رفتار ما در اینگونه موارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که ممکن است به یکدیگر وارد کنیم بکاهد که در این میان نقش سازمانهای مردم نهاد در کنار نهادهای آموزشی می تواند در مسئولیت پذیری، تغییر رویکرد و نگرش ما به حقوق و تکالیف شهروندی مؤثر واقع شود اما این آموزش و تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان و نهادینه کردن فرهنگ و حقوق شهروندی در سنین کودکی نسبت به بزرگسالی بسیار آسان تر و موثرتر خواهد بود چرا که رفتار و منش آنان هنوز تکامل نیافته و برای پذیرش این قواعد و قوانین آماده تر هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
از طرفی نهادهای شهری نیز باید در نظر داشته باشند که صرف ايجاد بستر برای رفت و آمد كافی نيست بلكه می بایست تمهيداتی با معیارهای مناسب و به روز برای شهروندان فراهم نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا