تخریب شش مورد دیگر از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز گفت: در ادامه مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تعداد شش مورد دیگر از مصادیق تغییر کاربری، اعم از ساخت و ساز و فنس کشی در اراضی روستاهای قیلستون و آدینان با دستور قضایی قلع و قمع شدند.

محمدنافع علایی نیا افزود: روند مقابله با ساخت و ساز و تغییرات غیر مجاز در اراضی کشاورزی با طی شدن مراحل قضایی ادامه خواهد داشت، و از همشهریان گرامی انتظار می رود که ضمن خودداری از هرگونه انجام بدون مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، چنانچه به هر علتی اقدام به این کار نموده اند، با تأسی به فرهنگ و مدنیت طولانی موجود در منطقه، و در راستای احترام و تمکین به قوانینی که منافع حال و آیندۀ عموم جامعه را در خود نهفته دارد، با هماهنگی جهاد کشاورزی رأساً نسبت به حذف آثار موجود اقدام نموده تا ضرر و زیان واردۀ مادی و معنوی مترتب بر تخریب قهری و قضایی آنها به حداقل ممکن برسد، همانگونه که افرادی نیز در این مدت به این کار مبادرت نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا