قطب الدین صادقی: وجود شکاف های قومی، دینی و سیاسی ناشی از نبود توسعه فرهنگی است

استاد دانشگاه وکارگردان برجسته تئاتر کشور عنوان کرد: وجود شکاف های قومی، دینی و سیاسی ناشی از نبود توسعه فرهنگی و مدرنیته در کشورهای جهان سوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، قطب الدین صادقی امروز پنج شنبه در سمینار آموزشی فرهنگ و توسعه و تبیین تاثیر فرهنگ در اقتصاد هنر که در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه کردستان در سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی  و رشد اقتصادی دو مفهموم متفاوت هستند، گفت: رشد اقتصادی مفهومی کمی و توسعه اقتصادی مفهومی کیفی دارد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با سال پایه، بیان کرد: توسعه اقتصادی هم عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از انسانی، اجتماعی و فیزیکی.

وی عنوان کرد: با توسعه اقتصادی نهادهای اجتماعی متحول، نگرش ها تغییر، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر افزایش و نوآوری های جدید اتفاق می افتد.

استاد دانشگاه وکارگردان برجسته کشور با اشاره به اینکه توسعه امری فراگیر است، ادامه داد: توسعه دو هدف شامل افزایش ثروت و رفاه مردم که در کشورهای جهان سوم به معنای ریشه کنی فقر است و ایجاد اشتغال را دنبال می کند.

صادقی با بیان اینکه دو هدف مذکور باید در راستای عدالت اجتماعی باشد، افزود: رشد اقتصادی با افزایش سرمایه و نیروی کار و بهره وری از عوامل تولید و توسعه اقتصادی هم با شاخص هایی هم چونه درآمد سرانه و قدرت خرید مردم و درآمد پایدار و توسعه انسانی سروکاردارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا فرهنگ بدون اقتصاد و توسعه تعریف نشده است، اظهارداشت: به کمک توسعه فرهنگی با ساختارهای دموکراتیک هم می توان دموکراسی را توسعه داد و هم شکاف های قومی، دینی و سیاسی را به حداقل رساند.

وی عنوان کرد: وجود شکاف های قومی، دینی و سیاسی ناشی از نبود توسعه فرهنگی و مدرنیته در کشورهای جهان سومی است.

استاد دانشگاه وکارگردان برجسته کشوربه اصول مدرنیته اشاره کرد و گفت: خردورزی، دانش و تکنولوژی، نقد و ارزیابی گذشته، نهادهای نوین و دموکراسی پنج اصل مدرنیته است.

صادقی توسعه فرهنگی را نیازمند اصولی شامل  تفکر، نوآوری، ارزیابی و برنامه ریزی و مدیران کارآمد ذکر کرد و افزود: نبود مدیران کاردان، فقر نیروی متخصص، نبود منابع مالی و امکانات و نبود حضور فرهنگ ملی و قومی از موانع توسعه به شمار می رود.
منبع : خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا