مدیریتها در محاق/واکاوی افول بازار اقتصادی بیمار

در جوامع توسعه یافته عوام و اکثریت مردم بر پایه اعتماد و باوری که به همدیگر دارند امورات و کلیه سیاستهای داخلی همواره رشد فزونی دارد و خودباوری و هم باوری در بطن و ذات مردم نهادینه شده است، قوانین و مقررات با سبک و اسلوک خاصی پیش میرود تا جاییکه اکثریت مردم اعمال قانون و عمل به قوانین را از اهم وظایف خود میدانند.
انتخابات کلیدی ترین بخش سیاست کشورهای توسعه یافته است در این کشورها رقابت برای انتخاب شخص اصلح شور و هیجان ارفعی دارد، به بزرگان دولت، به سیاست گذاران ، برنامه ریزان، مدیران و صاحب نظران احترام و اعتماد پررنگی قائل هستند برای همین آحاد عام و خاص مردم هم صدا و همگام در انتخابات جهت خلق فرد شایسته آرمان وار گام برمیدارند و سرنوشت خویش را افتخارآمیز رقم میزنند.
مدیریتهای قوی و حاذق شالوده انتخابات سالم و موفق است، انتخاباتی که آگاهانه و مردمی و به دور از دخالتهای تعمدی تنش زا صورت گیرد بدون تردید مدیریتها نتایج کارآمد و پرمایه ای را در پی خواهد داشت.
بیشتر مدیریتهای کنونی حاکی از انتخابات ناسالم اداور گذشته است مدیریتهایی که تنها به مدت زمان دادن یک رأی، در عملشان، علمشان، عملکردشان، خدمتشان، مردمی بودنشان پیشرفتی نداشته اند و بیش از پیش بار گران مادی مردم را نیز متحمل شده اند.
هستند شهروندانیکه بسیار موشکافانه به پیشرفت فیزیکی شهر می نگرند حتی دقیقتر از مسئولان و مدیرانی که متعهد خدمات راستین هستند اوضاع نابسامان را درشت تر می بینند و چنان بی دقتی ها، ناکارامدیها، بی نظمیها، انحطاطها، اختلاب و اختلاسها را دیده اند نظر و اشتیاق آنها به شرکت در انتخابات را نوعی فکاهت و سفسطه تصور میکنند و میتوان گفت به نوعی مسمومیت ناباوری مبتلا شده اند.
معاندتها، خلف وعدها و ستیز درونی مردم با خود و اوضاع وخیم مادی و بی کاری و ناتوانی در برابر سیل فزونی گراني روز به روز چهره انتخابات را در برابر اعتماد مردم کم رنگتر میکند، شرایط کنونی هیچ گاه نخواهد توانست اعتماد و باور مردم را بارور نماید مردم دیرزمانی است چشم به راه خدمت گذاری متعهد و مردمی هستند.
اشاره به عوارض سالیانه مسکونی که هر ساله در آستانه شرف عید از طرف شهرداری به خانوارها تحمیل میشود سیر صعودی مبلغ آن سرسام آور است!! ظاهرا چنین عوارضی حساب و کتاب خاصی ندارد و به شیوه سلیقه ای هر زمان شهرداری نیاز مالی داشته باشد یا احساس بدهکاری کند عوارض شهرداری خود به خود چندین برابر سال قبل افزایش پیدا میکند، در کدام بند و تبصره قانون شهرداری عوارض چنین بی ملاحظه بر مردم تحمیل میشود؟!
و این در حالی است قبوض حاملهای انرژی به ویژه گاز شهری و مصرف آب جدای هزینه سنگین و غیرقابل تصور، تقریبا نصف مبالغ پرداختی را متغیرهایی چون: آبونمان، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، فاضلاب شهری و روستایی و هزینه هایی اعمال میگردد که هنگام خرید امتیاز از ادارات ذیربط از مالک اخذ میگردد و لیکن در قبوض هر دوره چند باره لحاظ میشود که متأسفانه این مبالغ بیش از پیش بدون توجه به نامساعد بودن درآمدها و تورمهای مالی رشد صعودی دارند.
ریشه بیشتر نا امنیهای اقتصادی و وضع وخیم کسب و کار فعلی بازار در تمام صنوف، و فراتر از آن آتش سوزی ساختمان پلاسکو و سیل سیستان و بلوچستان و آوار برف(بهمن) در سردشت و بی خانمان کردن خانوارهای مظلوم و بی پناه و بی آبی و آلاینده های هوا در اهواز و… ناشی از سوء مدیریتهایی است که در رفراندومها از دامن خود مردم انتخاب شده اند میتوان گفت مقصر این همه ناامنی و سوءبرنامه های کارشناسی نشده خود ما هستیم که بدون توجه به قابلیتها و تواناییها به انتخاب شخص مورد نظر تبادر می ورزیم.
بعضی ها در شعار دادن مهارت خاصی دارند، این افراد فقط شعار میدهند و فقط خوب حرف میزنند بدون اینکه هیچ وقت حتی لحظه ای انسانهای مقابل خود حتی نگاه کنند چه برسد به عمل کردن شعارها و وعده ها…
با اینحال همه میتوانند زیبا صحبت کنند، خیلی راحت شعار دهند، شاید وعده ها و عیدهای ناعمل این نوع آدمهاست که صرفا تثبیت کرسی نشینی مبالغه گوها را فراهم میکند، متأسفانه بیشتر برنامه ها و چاره اندیشیها و راهکارها صرفا در حد جلسات رسمی و رسانه ای مصوب میگردد ولی گویا اعمال و اجرای آن تاریخ انقضاء دارد و با سپری شدن زمان به دست فراموشی خواهند سپرد یا اینکه با آمدن مدیر جدید تمام برنامه های مصوب شده منحل و تا صندلی مدیریت داغ است مصوباتی دیگر طی جلسات مجلل تشکیل و مواردی که به نفع مردم است تقلیل و مواردی که بار مالی مردم و نفع ادارات را در پی دارد به اجرا در می آید‌.
هیچ مردمی فروپاشی و جنگ و اختلافات داخلی و رکود بازار اقتصادی را دوست ندارد هر جای دنیا بوی امنیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی به مشام بخورد با هر لواء و ملیتی که باشد از آن استقبال میکنند، با اعتماد کامل از خاک و بوم خود
پاسداری میکنند و از آن به مثابه شرف و ناموس خود دفاع میکنند و همواره به کشورشان به اعتقادشان و و دینشان افتخار میکنند.
تودیعها و تعویض مدیران و معاونین اگر از فیلتر خلاقیتها و توانمندیها عبور کند و متخصصین کارآمد و مدبر شناسایی گردند قطعا شهر ساختنی خواهیم داشت نه یافتنی…
بسیارند مسئولانیکه بدون تخصص و دانش کافی برای تخت و کرسی چه تلاشها و مرارتهایی متحمل میشوند. آیا بهتر نیست چنین افرادی بر ساس نوع هنر و خلاقیتی که دارند در پست و دانش  آکادمیک خود فعالیت کنند؟!
آیا بهتر نیست افراد متخصص و مجرب مبتنی بر علمی که در آن زمینه دارند در پستهای کلیدی فعالیت کنند؟!
آیا بهتر نیست متناسب با خواسته و نیازهای مردم تخصص و تجارب اشخاص را شناسایی و بر اساس همین معیارها چنین تودیعهایی صورت گیرد؟!
آیا بهتر نیست مسئولان و موکلان ما که شعارهایشان در تریبونها، رسانه ها و انظار عمومی گوشها را کر میکرد به جای مهره چینی به چیدن مدیران ناکارآمد بپردازند و مدیرانی لایق و حاذق را به کار گیرند تا بسی از مشکلات حاد این شهر رفع و پژواکی از ساز و کارهای مفید در مدیریتها هویدا گردد؟!
آیا بهتر نیست مسئولان تحقیق کنند و بیندیشند و هنر و خلاقیت جوانان کارآمد و ورزیده را شناسایی و از آنها در امورات حساس بهره گیرند؟!
آیا شایسته نیست بر اساس شایسته سالاری نیروهای خلاق و به روز در سمتهای کلیدی به کار گماشته شوند ؟! تا که سیمایی واقعی و هنجار این شهر را بار دیگر تجربه نماییم؟!
آیا بهتر نیست به قدمت تاریخی این شهر بنگریم و بر اساس این قدمت کهن پیشرفت فیزیکی شهر را شاهد باشیم؟!
آیا بهتر نیست بازدیدی شناختی از جوانان فرهیخته( و اما بیکار) شیفته کار و دلسوز این شهر را که در میادین و گوشه و کنار به وفور به  چشم میخورند داشته باشیم؟! و تجارب علمی و عملی آنها را در گردونه کار و فعالیت موررد گزینش و آزمایش قرار دهیم چرا که گرهها و بندهای فراموش شده توسط این جوانان گشایش میابد.
آیا بهتر نیست در جذب نیروهای انسانی به جای تعصب و تحجر و قوم گرایی و روابط از ضابطه های کارساز و سودمند بهره گیریم؟!
حال سؤال اینجاست مدیران و مسئولان ذیربط چه برنامه ای برای این شرایط وخیم اقتصادی و مالی دارند که بیشتر صنوف را به تورم و کساد سوق داده است؟!
افول و رکود بازار اقتصادی کنونی که قشری عظیمی از مردم مخصوصا قشر کارگر و بی بضاعت را تحت شعاع قرارداده است در وا.قع نوع مدیریت مدیران و مسئولین را نشانه گرفته لذا میطلبد عملکردها را در بخشهای مختلف چرخه اقتصادی مورد واکاوی و کاوش قرار گیرند.
امید بر آن است با داشتن مدیرانی ورزیده، متعهد و دلسوز با لفاف کشیدن چهره مأیوس و رنگ پریده این شهر، قدمهای محکم و ستبری برداشته شود.
حال که در آستانه انتخابات هستیم و نمایشی دیگر از حرکت سبزفام را شاهد خواهیم بود، امید برآنیم بدون تعصب و تحجر و آگاهی از قابلیتها و توانمندیهای شخص کاندید شده، به شرکت در انتخابات مبادرت ورزیم.
و قابلیتها و پتانسیلهای قابل توجهی که در این شهر سالهاست به دست تاریخ سپرده شده است توسط فرهیختگان وطن دوست و مردمی به اجرا درآید.
با نظر به موقعیت حساس و استراتژیک شهرستانهای سقز و بانه  به لحاظ دارا بودن پتانسیلهای ویژه اقتصادی از جمله موقعیت مرزی، بازار تاریخی، و ظرفیتی سرشار از تنوع تجاری و فرهنگی نقشی بی نظیر را به این شهرها داده است بازارچه های مرزی و مبادلات اقتصادی که حال به شیوه غیر رسمی پیش میرود میتواند فرصتی بالقوه را برای جوانان بی کار این منطقه مهیا سازد.
فقدان مدیریتها و عدم توجه به این ظرفیتها باعث شده است سوای نادیده گرفتن این موقعیت نادر و اشتغالزا عده کثیری از جوانان این مرز و بوم به شکل ناتدبیری کشته میشوند این قبیل افراد کولبران بی بضاعتی هستند که راضی به حداقل معیشت زندگی هستند حال در مرزها از آنها کشتارگاهی ساخته اند که دل هر انسانی را به درد می آورد.
بازارچه های مرزی به شکل رسمی و مصوب شده میتواند رونق شایانی را به مبادلات اقتصادی این منطقه ببخشد و روح تازه و امیدواری را به جوانان این خطه هدیه نماید.

مطالب مرتبط

‫6 دیدگاه ها

  1. دیدگاهتون قابل تامل بود اقتصاد دولتی و سیل معیوب اش در کشورهای توسعه نیافته و عدم اکاهی سیاس مردم و دل خوش کردن به این شعارهای خیالی که در عمل شدنی نیستن یا اینکه اصلا برنامه ای برا عملی شدن ان را ندارن که شاید فرجی برای بهتر شدن اوضاع معیشتشان باشد و پلی برای رسیدن بعضی ها به مناصب و….

  2. با سلام و عرض ادب . علیرغم تحلیل درست و واقع بینانه جنابعالی متاسه با توجه به اینکه غالب جامعه ما افراد عامی محسوب می شوند و رای انان علیرغم تاثیر گذاری زیاد بیشتر احساسی و به دور از تامل و تحلیل درست می باشد نمی توان به تغییر اوضاع زیاد امیدوار بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا