نگاهی به اسامی پر تکرار در شهرهای استان کردستان

✍️سید غریب سجادی

هر جامعه و ملتی در طول تاریخ فرهنگ و آداب خاصی برای نامگذاری فرزندان خود داشته‌ است، گاهی تابع اعتقادات اسطوره‌ائی و جادوئی بوده و گاهی تابع گردش ستارگان و روزها و ماه‌ها، گاهی از روی حب بوده و… در کل می‌توان گفت فرهنگ نام‎گذاری تابع محیط جغرافیائی، فرهنگ قومی و مذهبی در هر جامعه‌ای بوده و امری اتفاقی نیست.

بررسی سیر تاریخ نامگذاری در هر مقطعی می‌تواند اطلاعات جالبی از نگرش و روحیات والدین برای ما بازگو بکند که نشانگر تاثیر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌است و می‌توان گفت اسامی و میزان فراوانی آنها در هر زمانی تا حدودی نشانگر تاثیر پذیری والدین از فرهنگ ملی، قومی، مذهبی و فراملی و حتی می‌تواند بیانگر روحیات، آمال، آرزوها و ناکامی والدین باشد.

در کل “ﻧﺎم، ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﻢّ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﻲ، ﻣﻠّی، ﻓﻜﺮی و ﺗﺎرﻳﺨی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻳﺸﻪ دارد؛ بنابراین با تغییر نام­ها، ضرورت­های جدید فرهنگی مردم، خود را در چگونگی نام‌گذاری نمایان می­سازند”.

الغرض در سایت ثبت احوال استان کردستان در سالنامه آمارهای جمعیتی، آمار و ارقامی از فراوانی ۵ اسم اول در استان کردستان در طول یک دهه اخیر درج شده است که در اینجا به ترتیب آمار سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۷و ۱۳۹۴ به صورت کلی و حوزه‌ای درج شده است.

در یک نگاه اجمالی به آمار ۵ اسم اول پسر و دختر در این ۳ سال مشخص می‌شود که بیشترین فراوانی ۵ اسم اول هر دو گروه اسامی هستند که ریشه ایرانی و پهلوی دارند و در کنار آن اسامی همچون آیهان، آنیا ریشه غیر ایرانی و غیر کوردی دارند، پر تکرار هستند، اما علی رغم اینکه اکثر قریب به اتفاق ساکنان استان کورد هستند اما در طول این سه سال تنها چند اسم کوردی همچون سوژین، آژوان (ئاژوان)، اوین (ئه‌وین)، سولین که کوردی هستند پر تکرار می‌باشند.

نکته قابل تامل در این میان تکرار اسم محمد با اختلاف زیاد می‌باشد به نحوی که اسم محمد هر سه سال بیشترین فراوانی را نه تنها در کل استان بلکه در اکثر شهرستانها داشته است و البته در میان ۵ اسم دخترانه که بیشترین فراوانی را داشته‌اند در هیچ کدام از سالها اسامی دینی یا عربی دارای بیشترین فراوانی نبوده‌اند.

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش، تفاوت اسامی پر تکرار در شهرهائی همچون بیجار، قروه با سایر شهرهاست. معنی هر یک از این اسامی هم در نوع خود قابل تأمل است که در فرصت دیگر باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا