اوضاع آموزش و پرورش سقز در سالی که گذشت

رحمان سیدیان از خوشنام ترین دبیرهای مدارس شهرستان سقز و از نزدیکان نماینده است که چند ماهی است سکان امور در آموزش و پرورش سقز را به دست گرفته است. هنوز برای قضاوت در مورد عملکرد اوزود است اما توقع تغییر در اداره آموزش و پرورش با وجود تلاش های مدیر قبلی هم، هنوز برآورده نشده است. سیدیان در گفتگویش با واکاوی بهبری از مطالبات فرهنگیان واکنش نشان داد و قول مساعد داد توجه ویژه به فعالین صنفی خواهد داشت، به مهم ترین چالش های فراروی خود اشاره کرده و صراحتا از دشواری سوالات کنکور انتقاد می کند.

 

گفتگو با رییس آموزش و پرورش سقز

واکاوی: با توجه به اینکه حدود ۶ ماه از ریاست شما بر آموزش و پرورش شهرستان سقز می گذرد، مهمترین چالش هایی که با آن روبرو شده اید چه بوده است؟

سیدیان: چالش های حوزه آموزش و پرورش را در دو سطح ملی و محلی می توان بیان کرد:

در سطح ملی، با توجه به این که درسالتحصیلی پیش رو،نظام جدید ۳-۳-۶به طورکامل استقرار می یابد، کمبود نیرو برای اجرایی کردن آن ، یکی از چالش هاست ، کمبود نیرو به گونه ای است که تعداد بازنشستگان سال آینده با تعداد معلمانی که جذب خواهند شد برابر نبوده واز سوی دیگرحجم کتب درسی ، با زمان تعین شده در برنامه ی هفتگی متناسب نیست . کمبود بودجه و اعتبارات با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی از مهم ترین دغدغه های آموزش وپرورش در سطح کشوراست .

در سطح محلی نیزمی توان گفت: تجهیزات و فضای آموزشی موجود خصوصا در مقطع متوسطه ی دوم  وهنرستان ها متناسب با نیازهای آموزشی معلمان و دانش آموزان نیست. از آنجا که تعداد قابل توجهی از فضاهای آموزشی قدیمی هستند برنامه ریزی وتوزیع مناسب دانش آموزان را درفضاهای مناسب دچار مشکل خواهد کرد. همچنین در مقایسه ی مقطع پیش دانشگاهی و پایه ی دوازدهم  تعداد ساعات هفتگی از۲۴ ساعت در هفته ،به ۳۵ ساعت رسیده است که برای این کار هم بحث فضا و هم بحث نیرو جزو موارد مهم وقابل تامل وبرنامه ریزی به شمار می آید . در بحث فضا نیز با توجه به وجود تعدادی مدارس قدیمی و بعضا تخریبی ،با درنظر گرفتن تاثیر زلزله های اخیرنگرانی هایی را برای والدین و مسئولین بوجود آورده است که اگر مدارس نیمه ساخت موجود تا اول مهر به اتمام نرسد با مشکل جدی فضا روبرو خواهیم شد. برای حل این مشکل با هماهنگی نماینده ی محترم مجلس ،وبا حضور روسای آموزش و پرورش سقز، بانه و زیویه با وزیر آموزش و پرورش که خود دو سال در سقز معلم بوده است  مقرر شد اقداماتی برای تسریع در آماده سازی سه مدرسه ی : الزهرا  روبروی سالن کاوه، هنرستان جنب مدرسه ی نبوت صالح آباد ومدرسه بانک صادرات درشهرک گولان صورت گیرد تا نرم کلاس ها متعادل و مشکلات جدی کمبود فضا مرتفع شود.

همچنین ،کمبودنیروی انسانی در مقطع ابتدایی با توجه به وجود ۶ پایه و تبدیل هنرستانهای فنی وحرفه ای وکار ودانش از دو به سال نیازمند برنامه ریزی دقیق ترمی باشد.

واکاوی: با توجه به سابقه شما در امر تدریس و حضور در مدیریت آموزش وپرورش  سقز، مهم ترین مشکل حال حاضر حوزه ی تدریس  موفق را چه می دانید و تا چه اندازه تغییر و تحول در آموزش و پرورش را لازم می دانید؟

سیدیان: اگر بخواهیم با یک حرکت جهشی در آموزش و پرورش تحولی ایجاد شود نیازمند تغییرات اساسی در برنامه ی ملی مدارس هستیم ، اما معتقدم در شرایط فعلی شهرستان دو نکته می تواند روند فعلی آموزش و پرورش را تغییر دهد ۱-  بازآموزی  وبرگزاری کلاس های ضمن خدمت با حضورمدرسان کشوری، باتوجه به تغییر سیستم آموزشی جهت به روز کردن همکارانی که در طی سال های متمادی ممکن است به یک شیوه تدریس عادت کرده باشند. ۲- تغییر رویکرد مدیران و عوامل اجرائی مدارس درجهت آموزشی کردن فعالیت ها ی روزانه براساس چشم انداز سندتحول بنیادین وبرنامه ی تعالی مدیریت مدارس

واکاوی: از سه سال پیش تلاش هایی برای تدریس زبان و ادبیات کوردی و اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی شروع شد. در زمان مسئولیت شما آیا تلاش برای گسترده تر شدن این اقدامات صورت گرفته است یا برنامه ریزی در این راستا دارید؟

سیدیان: در این راستا همکاران رشته ی ادبیات به ویژه در مقطع متوسطه ی اول ، توانسته اند از تمامی امکانات و ظرفیت های قانونی و آیین نامه های موجود پیش بینی شده درکتب درسی ادبیات  تحت عنوان ادبیات بومی و محلی “درس آزاد” استفاده کنند. همچنین کلاس های ضمن خدمت برای همکاران و آموزش آنان برای محتوای “درس آزاد “برگزار شده است. در این راستا نیز همکاران گروه درسی ادبیات در صدد برگزاری همایشی هستند که مقدمات آن در دست بررسی است.

 

واکاوی: چالش عمده در مدیریت های قبلی نوع ارتباط با معلمین خصوصا منتقدین و کنشگران بوده است. همچنین نسبت به چینش مدیران مدارس شهرستان سقز انتقاداتی داشته اند، این مدیران ساختار انتصابی را مهم ترین مانع در تغییر عامل دوم می دانند نظر شما در این مورد چیست؟

سیدیان: اگر بخواهیم آموزش و پرورش پویا داشته باشیم ،نقد منصفانه کمک بسیار مناسبی درجهت رشد وشکوفائی ایفا می کند، اما درمقام قضاوت باید خود را جای فردی قرار دهیم که مورد نقد قرار گرفته است به طوری که باید بپذیریم  تا فرد  وارد مسیر نشود موانع نمایان نخواهند شد. خوشبختانه در بحث انتصاب مدیران، وزارتخانه ، در مراکز استان ها به عنوان پایلوت ، انتصاب مدیران مدارس بر اساس چارچوب و فرآیندی علمی که شامل آزمون و مصاحبه و یک سری شاخص های استاندارد،صورت می گیرد.در این راستا مدیرانی که توانایی داشته باشند ماندگار خواهند شد و برای جایگزینی بازنشستگان و کسانی که مایل به ادامه ی مدیریت نیستند و یا در چارچوب تعیین شده قرار نمی گیرند افرادی که علاقمند هستند طبق روندی که تعریف شده است به این کار گماشته خواهند شد.اگر بخواهیم در آموزش و پرورش اتفاق خوبی بیفتد باید مدیرانی در مدارس راهبر آموزشی باشند که علاقه وانگیزه داشته باشند ،نه صرفا به خاطر دریافت حق مدیریت در دوسال آخرمانده به بازنشستگی…

در شهرستان سقز نیز براساس دستورالعمل و با تکمیل فرم های ویژه طی یک پروسه ی تعریف شده نسبت به به کار گیری همکاران علاقمند وبا انگیزه در پست مدیریت مدارس ،اقدام خواهد شد.

واکاوی: مشهور است که در آموزش و پرورش دسته بندی های مختلفی حول اشخاصی چون مدیراداره ، نماینده، فرماندار و … شکل می گیرد. این افراد به واسطه عضویت در این دسته بندی ها منافعی برای خود دست و پا می کندد. تا چه میزان سعی کرده اید خود را از این دسته بندی ها دور نگه دارید؟

سیدیان: رویکرد اینجانب یک رویکرد کاملا آموزشی و پرورشی است. در آموزش پرورش اعتقاد به اعمال سلایق و تعدد آراء دارم  اما معتقد به طیف بندی نیستم. آموزش وپرورش متعلق به همه ی آحاد مردم است  بدون شک در دوره ی مدیریت اینجانب، به مدیر و یا معلمی به سبب وابستگی به اینجانب و یا جریانی خاص امتیاز ویژه ای.داده نخواهد شد . ممکن است به دلیل تجارب و انگیز های آموزشی وپرروشی و سابقه افراد در آموزش و پرورش ،ازافراد خاصی مشورت هایی گرفته شود، اما این دلیلی بر نادیده گرفتن سایرین نیست چرا که معتقدم این رویکرد یک آسیب جدی برای سیستم آموزش خواهد بود. درکل عدالت آموزشی و عدالت در امتیازات وتسهیلات برای افراد سر لوحه ی کار اینجانب خواهد بود .

واکاوی: نجابت شما زبان زد معلمین و دانش آموزان است. اما در میان فرهنگیان این شهرستان نحوه جایگزینی شما به جای مدیر قبلی و چرایی آن همیشه مورد بحث بوده است. توضیح شما در این خصوص چیست؟

سیدیان: به طور معمول ،هرانتصابی چنین برداشت ها وچون وچرائی هایی به دنبال خواهد داشت. مهم این است که از فرصت هایی که خداوند برای ما انسان ها ایجاد می کند در راه رضایت او ودر راه خدمت به مردم بهره جست .با وجود اینکه در آموزشکده فنی مأموربه خدمت بودم ،هموراه عرق خاصی به آموزش و پرورش داشته ودارم وهرجا که تکلیف شود و احساس کنم  حضورم موثر ومفید خواهد بوده است، با کمال میل، جدیت وتلاش فراوان سعی در انجام آن داشته ام . هیچ وقت  سعی نکرده ام  آدم سیاسی باشم بلکه همیشه تلاشم  حفظ چهره ی معلمی خود بوده وخواهد بود.

ازسال ۷۲ جهت انجام ماموریت خطیر معلمی در سقز به کار گماشته شدم و از همان اوایل حضورم، با نماینده محترم فعلی آشنا شدم  از آن به بعد هم  به عنوان یک همکار فرهنگی وهم به لحاظ رفاقت ودوستی  که با ایشان داشته ودارم آنچه که برای نماینده انجام داده ام از روی رفاقت ودوستی بوده است. از سوی دیگر یکی از پارامترها و شاخص های یک مدیر موفق تعامل با نماینده ، فرماندار و دیگر مسولان منطقه ای و استانی  است مدیری که بخواهد موفق باشد باید از تمامی ظرفیت های شهرستانی، استانی و کشوری استفاده وبا مسولان درتعامل باشد. درجهت این تعامل، دوستی من با نماینده ی محترم مجلس که وکیل و منتخب مردم است بدون شک باید منتج به رشد و شکوفائی همه جانبه ی آموزش و پرورش شده و در زمینه ی جذب امکانات واعتبارات تاثیرگذارباشد، که البته این یک امرکاملا مثبت است. اما اگر به سبب نزدیکی به نماینده یا هر شخص دیگری تنها افراد نزدیک به وی را ببینم این یک امر ناخوشایند است که البته نماینده هم هرگز چنین توقعی نداشته است.

 

واکاوی: کاهش آمار قبولی در دانشگاهها در یکی دو سال اخیر نگرانی های فراوانی را به دنبال داشته است. چرا اینطور شد و شما برای جبران چه اقدامی خواهید داشت؟

سیدیان: البته برای قضائت دراین مورد باید آمار وارقام واقعی سازمان سنجش را دراختیار داشت ،عوامل مختلفی دراین زمینه تاثیر گذارند وبدون شک باید با تحقیق میدانی توسط کارگروه های توانمند فرهنگیان بزگوار سقز آسیب شناسی و نتایج آن مورد بررسی و درجهت تقویت نقاط قوت ،تلاش و در زمینه ی کاهش نقاط ضعف برنامه ریزی نمود .با این وجود ازعوامل تاثیر گذار،می توان به چند نکته اشاره نمود ۱- بومی گزینی دانشگاه ها و وجود فقط یک دانشگاه دولتی دراستان  ۲- تعدد موسسات ،کتب های کمک آموزشی متنوع، مشاوره های بعضا غیر کارشناسی وعدم اعتماد اولیا ودانش آموزان به ظرفیت های موجود در آموزش وپرورش ۳- سطح دشواری سوالات کنکور متناسب با آن چه درکتب درسی وجود دارد و یا بعضا آنچه که درکلاس های رسمی تدریس می شود ، نیست .۴- یه عنوان یک فاکتور کلی نه تنها در سقز بلکه در کل کشور کاهش انگیزه های استخدام ، وجود دانشگاه های متنوع غیر دولتی و غیر انتفاعی و البته حضور فضای مجازی و مشغول بودن دانش آموزان در این زمینه بی تاثیر نیست .

از سوی دیگر درست است که هدف آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه نیست اما این یک مطالبه از سوی والدین است که فرزندشان در یک رشته و دانشگاه مناسب قبول شود و ما برای این کار ضمن توجه به رویکرد آموزش محورمی بایست ازپتانسیل نیروهای بومی آموزش و پرورش  به ویژه در امر مشاوره تحصیلی بهره ببریم و با مشارکت دادن دانش آموزان و اولیا در این امر در صدد بازگشت اعتماد از دست رفته باشیم. به هر حال امید واریم با برنامه ریزی و تشکیل کارگروه های تخصصی ضمن آسیب شناسی در این زمین به عنوان یک آموزش وپرورش اصیل و دارای پتانسیل های بسیار قوی در زمینه ی افزایش تعداد قبولی های کنکور سراسری با جدیت موضوع را پیگیری کنیم .

واکاوی: یکی از مواردی که در چند سال اخیر گله مندی بسیاری از والدین را به همراه داشته است عدم تدریس مناسب در مدارس بوده که معمولا دانش آموز برای یادگیری تمام و کمال درس یا باید به آموزشگاههای خصوصی مراجعه کند یا بار این آموزش برعهده اعضای خانواده خواهد افتاد و این موضوعی است که طبق تحقیقات میدانی در بیشتر خانواده ها شکل گرفته است. شما دلیل این اتفاق را چه می دانید؟

سیدیان: من با طرح کلی این سوال زیاد موافق نیستم بسیاری از همکران ما ورقعا تلاش می کنند اما استحضار دارید مردم نسبت به گذشته آگاه تر شده  و سطح مطالباتشان از آموزش وپرورش افزایش یافته ،که البته  حضور رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این امر تأثیرگذار بوده اند . هم چنانکه عرض کردم تا حدودی اعتماد مردم به پتانسیل های موجود در آموزش وپرورش کاهش یافته و آن هم به این دلیل است که قدرت مافیایی کلاس های کنکور و انتشاراتی ها و موسسات برگزاری آزمون های آزمایشی و تستی مختلف به مراتب از نیروهای توانمند آموزش و پرورش بیشتراست .

برگزاری آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان ونمونه ،وجود و سایه ی کنکور ،کافی نبودن زمان های در نظر گرفته شده برای هردرس که اصلا متناسب باحجم کتب درسی نیست، تعداد زیاد دانش آموزان درکلاس های درس ، یک دست نبودن سطوح یادگیری دانش آموزان هم به لحاظ استعداد ، هم به لحاظ انگیزه تحصیلی ، بی انگیزه بودن و به روز نبودن تعدادی از معلمان، تبلیغات و هجمه های بسیار زیاد موسسات حتی در رسانه ی ملی عواملی هستند که دانش آموزان را راهی کلاس های بیرون از مدارس کرده است که البته این معضل خاص فقط شهرستان سقز نیست بلکه در تمام کشور این ،موضوعیت دارد.

واکاوی: به عنوان رییس آموزش و پرورش سقز رابطه شما با فعالین صنفی فرهنگیان در این شهرستان مثلا صنف معلمان کردستان-سقز چگونه است؟ آیا آماده نشست با فعالین این انجمن هستید؟

سیدیان: بدون شک ارتباط و تعامل مناسبی با تمامی گروه ها وسلایق فعال در سطح آموزش وپرورش شهر دارم و بدون شک مشتاق نشست با هرکدام ازاین گروه ها هستم و هر وقت اراده نمایند با کمال میل و افتخار درخدمتشان خواهم بود. از سوی دیگر یکی از مطالبات انجمن صنفی بحث حقوق و مزایا، معیشت و نیز کرامت معلمین است که بخش عمده ای از آن شامل حال اینجانب نیز خواهد شد. معتقدم اگر در چارچوب قانونی مطالبات بیان وپیگیری شوند نتیجه بخش تر خواهد بود.

واکاوی: نظر شما در مورد مدارس خاص و رشد آنها در سطح شهر و نحوه ورود معلمان به این نوع مدارس چیست؟

سیدیان: مدارس خاص شامل مدارس نمونه، تیزهوشان، هیأت امنایی و شاهد می شود. ما تا حدودی به شیوه انتخاب معلمان عزیز نقد داریم و براین باوریم برای عده ای ارثی شده و عرصه برای حضور تعدادی از همکاران فراهم نشده است. تا کنون در چیینش معلمین این مدارس مدیران مدارس هم مربوطه تأثیرگذار بوده اند اما اکنون  با رایزنی و نطر سنجی از معلمان ومدیران وحتی اولیای دانش آموزان مدارس خاص به دنبال یافتن راهکار مناسبی جهت نحوه انتخاب معلمین این مدارس هستیم و از آنجا که تعداد قبولی های دانشگاهی بیشتر برخاسته از این مدارس خاص هستند بدون شک می طلبد معلمان ونیروهای خاص دز آن مدارس به کار اشتغال یابند وباید به نحوه انتخاب معلمین آن نیز حساس باشیم.

واکاوی: ملاک تان برای انتخاب معاون جدید آموزشی جدید چه بوده است؟

سیدیان: من همیشه درجلسات و گردهمائی ها و گفتگو با همکاران تأکید داشته ام که باتوجه به تاثیر به سزای معاونت آموزشی ویژگی های بارز و متفاوتی داشته باشد از جمله ی این ویژگی ها : با تجربه در زمینه ی آموزشی وامورات اداری باشد–عاشق آموزش و تدریس باشد- دارای مقبولیت اجتماعی و شخصیت کاریزما داشته باشد –از پتانسیل نیروهای توانمند و معلمان با انگیزه در آموزش و تصمیم گیری ها استفاده  نماید ودر یک جمله، خستگی ناپذیر باشد

واکاوی: آیا برنامه ای برای برخورد با آموزشگاههای سودجو در سطح  و ساز و کاری برای کنترل آنها اندیشیده اید؟

سیدیان: برای آموزش وپرورش ساماندهی آموزشگاهها همیشه یک مسأله بوده است. تعدادی از این آموزشگاهها زیر نظر آموزش و پرورش بوده که دارای قوانین ومقررات مخصوص به خود هستند و درحال تدوین چارچوبی در قالب قوانین ومقررات هستیم تا به امید خدا از اردیبهشت ۹۷به آن مراکز ابلاغ و نظارتهای لازم در زمینه ی اجرای قوانین مربوطه صورت گیرد. تیپ دوم آموزشگاه هایی هستند که از سازمان محترم تبلیغات اسلامی مجوز دریافت کرده اند و دارای  رسالت و ماموریت های خاص خود هستند که عملا زیر نظر آموزش وپرورش نیستند با برنامه ریزی و رایزنی با سازمان محترم تبلیغات در صدد اعمال نظارت بیشتر بر آنان هستیم .تیپ سوم مراکزی هستند که ظاهرا کاملا خود جوش و بدون مجوز فعالیت دارند که با مطرح کردن در شورای آموزش و پرورش با ریاست فرماندار محترم امید است نظارت و محدودیت های خاصی بر این مراکز هم اعمال گردد.البته نباید تاثیر مثبت آموزشگاه های قانونمند واخلاقمدار برآموزش دانش آموزان رانادیده گرفت .

واکاوی: در زمانی که خود دانش آموز بوده اید و بعد از آن نیز دبیر شدید، موردی بوده که آرزو داشته باشید قدرتی برای تغییر و یا اصلاح آن داشته باشید؟

سیدیان: بله – حذف سایه ی آزمون های استرس زا و کنکور سراسری –ساماندهی ومتناسب سازی فعالیت های پرورشی – برنامه ریزی به جهت ایجاد شادابی و نشاط در مدارس و ساماندهی کامل کتب درسی ومتناسب سازی فعالیت های درسی

واکاوی: آیا فرزند شما تا کنون به واسطه اینکه فرزند یک دبیر و یا رییس آموزش و پرورش شهرستان بوده است مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟

سیدیان: شاید همکاران در این راستا به لحاظ ابراز محبت لطفی  داشته اند اما به نظر خودم خیر، چراکه من خود قایل به این کار نسبت به فرزندان سایر مسئولین نیستم.

 

واکاوی: اجبار و یا  درخواست از والدین به پرداخت وجوهی به مدارس چقدر صحت دارد؟ آیا با توجه به اصل قانونیِ رایگان بودن تحصیل، این کار صحیح است؟ آیا راه حلی برای این معضل سراغ دارید؟

سیدیان: اخذ هرگونه گونه وجه از والدین به اجبار؛غیر قانونی است .اما در شرایط فعلی با توجه به اعمال تحریم ها و شرایط اقتصادی کشورعزیزمانف برای جبران بخشی از کمبودهای مدرسه از جمله تعمیرات و پرداخت هزینه ی حامل های انرژی مشارکت اولیا به اختیارخود آنان اجتناب ناپذیر است .انتظار می رود همان گونه که مسجد سازی به یک فرهنگ تبدیل شده است مدرسه سازی نیز چنین شکلی به خود بگیرد. ناگفته پیداست مشارکت اولیا در امور مدرسه به رشد و شکوفائی آموزش و پرورش خواهد انجامید.

واکاوی: وضعیت مدارس تخریبی در سقز چگونه است؟

سیدیان: استحضار دارید متولی  نوسازی و ساخت مدرسه اداره ی کل نوسازی استان است. در هرصورت .باید اعتراف کنم که تعدادی از مدارس شهر وروستا  نیاز به تخریب و باز سازی دارند . اما تلاش های زیادی در زمینه ی جذب خیرین مدرسه ساز و تعامل با بنیاد برکت و اداره ی کل نوسازی شده است که نتایج خوبی به دنبال داشته است و مشکلات به وزیر محترم آموزش و پروش و نماینده ،مدیرکل و مسئولان محترم صورت گرفته است و نباید از تلاش انجمن های مردم نهاد از جمله انجمن خیرین مدرسه ساز و انجمن هیوای زانست که اقدام به مدرسه سازی کرده اند.،غافل ماند.

واکاوی: برای سال جدید چه وعده خوبی برای همکارانتان خواهید داشت؟

سیدیان: ضمن تبریک سال نو به فرهنگیان فرهیخته ی سقز و آرزوی سلامتی و عزت برای همکاران بزرگوارم استحضار دارید که وعده های مالی و معیشتی همکاران  درحوزه ی اختیارات مدیر آموزش و پرورش نیست . امید وارم با مشارکت وحضور همکاران فرهیخته ی فرهنگی بسترهای لازم برای تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش مهیا شود .شک ندارم با علم به اصالت و پتانسیل های بی شمار فرهنگیان و آموزش و پرورش سقز می توان گام های بسیار مفید وموثرتری برداشت .

واکاوی: و سخن آخر:

سیدیان: با توجه به تعداد پیشکسوتان و فرهیختگان بازنشسته تلاش می کنیم به امید خدا مکان بسیار مناسب و شایسته در شان این همکاران که جزو افتخارات آموزش وپرورش هستند درنظر بگیریم . آرزو می کنم بتوانیم با رایزنی بسترهای لازم درجهت تاسیس و راه اندازی کلینیک فرهنگیان گام های موثری برداریم .

برخود لازم می دانم از همکاری و تعامل بسیار موثر شورای اداری شهرستان با ریاست فرماندار محترم ،نماینده ی محترم مردم سقز وبانه ،مدیر کل محترم آموزش وپرورش و به ویژه همکاران فرهیخته ی فرهنگی ،انجمن خیرین مدرسه ساز ،انجمن اولیا ومربیان مرکزی  و اصحاب رسانه ی شهرستان  به ویژه واکاوی های عزیزاز طرف آموزش وپرورش سقز صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم ….

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا