توسعه کردستان، راهبرد دولت

 

 

abdolmohammad_zahedi

واکاوی : شاید بتوانیم امروز ادعا کنیم مهمترین دغدغه ای که اکثریت جوامع بشری با آن روبرو هستند، موضوع توسعه است. گفتمان اصلی اکثرجوامع و دولت ها رسیدن و دستیابی به توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. طبیعتاً دستیابی به توسعه که این دغدغه را بوجود آورده، دلیلش این است که امروز بشر به زندگی معیشتی و گذران عادی زندگی راضی نیست و به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی و نقش آفرینی درتولید ثروت ملی و ثروت جهانی است. به یک معنا، توسعه گذر از یک زندگی معیشتی عادی به سمت ارتقاء کیفیت زندگی و نقش آفرینی در تولید ثروت در دنیا و بالا بردن توان رقابت درعرصه های مختلف با کشورهای دیگراست.

 

دستیابی به توسعه نیازمند دستیابی به تئوری هایی است که درطول چند قرن اخیر در جهان اقتصاد و اجتماع و سیاست مطرح شده و مبنا و پایه توسعه قرار گرفته اند. علاوه بر این تئوری ها و نظریه ها، تجاربی هم بشر درکشورهای مختلف داشته که به مدل های مشخصی از توسعه تبدیل شده است. امروز در جوامع مختلف، اندیشمندان عرصه راهبری توسعه جامعه مدل های مشخصی را تعریف می کنند وممکن است که هر کشوری با یک مدل و در یک چارچوب و استراتژی خاص حرکت کند.

 

برای ما نیز جز کشورهای درحال توسعه هستیم آشنایی با این تئوری ها و تجارب ارزشمند بشری و دستیابی به مدل یا مدل های توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه یک ضرورت است و باید در این مسیر گام برداریم. علاوه براینکه باید به مباحث تئوریک و نظری دست پیدا بکنیم، باید کارکردهای توسعه را نیز بدانیم. به همین دلیل است که هنوز علیرغم اینکه مسئله اصلی بشر توسعه است، خود توسعه مخالفینی در سطح دنیا دارد. نمی توانیم بگوییم با کلیت توسعه مخالفند اما به هرحال خوردگیری های نسبت به توسعه دارند چرا که مدل های مختلف توسعه – اگرپایداربودن، همه جانبه و متوازن نباشد- می تواند ضایعاتی ایجاد کند. در بحث توسعه متوازن، ما نباید به بودجه های توازن منطقه ای و سالانه و سهمی را از آن به ما می دهند، قانع و راضی باشیم. فاصله بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی استانها و مناطق مختلف کشور بسیار زیاد است. بنابراین با این تعریف نمی شود حلش کرد. اعتبارات توازن منطقه ای درست است و باید انجام بگیرد. منظورم نوع نگاهی است که- دولت – به توسعه این گونه مناطق باید داشته باشد. یعنی صرفا برنامه ریزان کشورنباید تصور کنند که استانهای ایلام،کردستان وکرمانشاه و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و مناطق کمتر توسعه یافته نیازمند این هستند که کمک شوند. ما کمک نمی خواهیم، آنچه که می دهند حق این جوامع است، کمک نیست.(دولت) دربحث توسعه ملی نقش این مناطق را باید درتوسعه ملی ببیند. باید مشخص شود که هراستان چه نقشی در توسعه ملی دارد به آن نقش پرداخته شود خودش توسعه پیدا می کند. با نگاه کمک و امدادرسانی به این استانها نباید نگاه کرد. اگرصرفا این نگاه باشد مطمئنا هرگز توسعه اتفاق نمی افتد؛ بنابراین باید توسعه به یک گفتمان اساسی در کردستان واستان های توسعه نیافته نظیرکردستان تبدیل شودو مشخص شود که نقش ما درتوسعه ملی چیست؟

 

مسئله دیگراینست، توسعه بایدبه عنوان گفتمان اصلی در استان کردستان مطرح بشود؛ چه در بین کارگزاران نظام در بین فعالان بخش خصوصی، فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علم و دانش. توسعه به عنوان خواسته و گفتمان اصلی باید مورد توجه قراربگیرد. لازمه این کاراین هست که ما اول احساس نیاز کنیم. یعنی بدانیم که نیازجامعه ما توسعه است. با هیچ روش دیگری نمی توانیم معضلات و کاستی های امروز جامعه امان را جبران کنیم. اگراین نیاز را درک کردیم بعد باید خود توسعه را باور کنیم؛اگر باور نداشته باشیم هرچه صحبت بکنیم به جایی نخواهیم رسید. بعد از اینکه باورکردیم باید بخواهیم. یعنی بخواهیم که توسعه پیدا کنیم و پایه پای مناطق توسعه یافته کشور پیش برویم. پس اول نیاز است بعد باور هست و بعد هم خواستن. آن وقت خواستن تبدیل به توانستن می شود.

 

مشکل ما اینست که نمی خواهیم. قانع به یک زندگی عادی هستیم و گذران عمر. این نگاه را باید تغییر بدهیم. افق های نگاه مان ما زاگرس نشینان باید تغییر بدهیم. منظورم فقط استان کردستان نیست. باید افق دیدمان را به سطوح بالاتر ببریم و بخواهیم به آن سطوح بالاتر دست پیدا بکنیم. برای دستیابی به این هدف، ما سرمایه های فراوانی در اختیار داریم. علاوه بر سرمایه های طبیعی، سرمایه های انسانی داریم. بخش عمده ای از سرمایه انسانی خارج از سیستم اداری است. اتفاقا سرمایه انسانی وقتی وارد سیستم اداری می شود، متاسفانه قفل وبسته می شود. ما باید از پیله ای که به دور خود تنیده ایم، خارج شویم و بپذیریم خارج از این پیله اندیشه های بزرگتری وجود دارد که ما باید آنها را به خدمت توسعه استان بگیریم. ما جزء اینکه در تمامی سطوح جامعه، بحث توسعه را به عنوان یک خواست اصلی مطرح بکنیم هیچ چاره ای نداریم.

منتشر شده در سیروان

 

منبع خبر: کوردپرس 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا