حمایت جدی جهاد کشاورزی کردستان از صندوق زنان روستایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی استان از هیچ گونه حمایتی برای توسعه و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی کردستان دریغ نخواهد کرد.

خالد جعفری در دومین جلسه رسمی هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی کردستان که با حضور مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی بخش کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: در این مرحله هدف ما افزایش سرمایه صندوق با اضافه کردن صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و حمایت های دولتی به این صندوق است. 

وی افزود: در حال حاضر صندوق استانی متشکل از ۲۲ صندوق اعتباری خرد روستایی با ۶۰۰ نفر عضو است که امیدواریم در آینده نزدیک تمام صندوق های خرد روستایی به عضویت این صندوق درآیند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی کردستان را یک صندوق تاثیرگذار بر افزایش توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی دانست و تاکید کرد باید با شناخت توانایی ها و استعدادهای زنان روستایی در جهت اهداف مشخص شده برنامه ریزی کنیم.

جعفری با بیان اینکه تصمیمات امروز بر آینده صندوق تاثیر بسزایی خواهد گذاشت خاطر نشان کرد: باید اعضای هیئت مدیره نهایت توان و تلاش خود برای اجرای مصوبات و بندهای اساس نامه به کار بگیرند تا به نتیجه مطلوب برسند.

صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی کردستان با تناسب ۴۹ درصدی سهم دولت و ۵۱ درصدی سهم بهره برداران بخش کشاورزی و با حمایت شرکت مادر تخصصی بخش کشاورزی در سال ۹۶ تشکیل شده است.

صندوق حمایت از زنان روستایی استان جزو چهار صندوق برتر کشور است 

مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی، زنان روستایی استان کردستان با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان جزو چهار صندوق برتر کشوری است.

نظری در ادامه این جلسه اظهار کرد: موفقیت صندوق وابسته به تلاش های هیئت مدیره است که باید نهایت و سعی تلاش خود را در این خصوص به انجام برسانند.

وی با بیان اینکه صندوق استانی متشکل از صندوق های خرد زنان روستایی استان کردستان است گفت: امیدواریم با تلاش های مدیر عامل و هیئت مدیره سرمایه صندوق از ۴۰۰ میلیون تومان به یک ملیارد تومان تا پایان سال برسد.

وی تاکید کرد: پس از انتخاب مدیر عامل، مسئله مهم تدوین اهداف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای صندوق است که باید در زمان کوتاهی این برنامه ها تدوین و به مرحله اجرا در آید. 

منبع: ایسنا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا