“خەوزڕان” تازەترین رمان نویسندە سنندجی بە بازار آمد

سراج بناگر نویسندە شهیر سنندجی تازەترین اثر خود را بە زبان کردی سنندجی وزیر عنوان خەوزڕان چاپ و روانەی بازار کرد.

 

خەوزڕان سومین اثر کردی بناگر ودومین رمان وی با این زبان محسوب می شود . وی پیشتر مجموعه داستان کوتاهی به نام چاوشارەکێ و رمان دیگری بە نام قولولولوولو با زبان کردی سنندجی منتشر کە مورد استقبال گستردە مردم واهالی ادبیات قرار گرفت. خەوزران در ۱٨۷ صفحە وتوسط انتشارات خانی منتشر و روانە بازار شدە است.

از سراج بناگر نویسندە نامدار وانزواطلب سنندجی همچنین یک مجموعە شعر وهفت مجموعە داستان کوتاە بە زبان فارسی منتشر شدە است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا