دید و بازدیدهای بی‌حاصل مدیران؛ قهرمان سازی یا توسعه کردستان

 

یکی از نقاطی که همواره مسئولین، مدیران دولتی،  نماینده مجلس و مدافعین وی به عنوان یک نکته مثبت در عملکرد خود می بیند دعوت از مدیران استانی و کشوری جهت بازدید از طرح های چند و چندین ساله شهرستان سقز است، ذکر نکاتی چند در این ارتباط ضروری به نظر می رسد:

احمد مازنی یکی از نمایندگان مجلس دیروز در گفتگویی عنوان کرده بود که ” سوال، تذکر، استیضاح همه لوث شده است/ بر مظلومیت نظارت مجلس باید خون گریه کرد و…”. این سخنان به نوعی پایانی است بر آنچه که همگان آن را کارکرد نظارتی مجلس می نامند، نهادی مهم که نمایندگان با عملکرد خود این سرانجام شوم را برای آن رقم زده اند. کسی نیست که نداند در این میان آن قوه دیگر که مجریه باشد در این راه کم تقصیر نبوده و خصوصا در دولت های یازدهم و دوازدهم به نام تعامل با قوه مقننه عملا اصلی به نام تفکیک قوا را به زیر سوال برده اند و نقش نظارتی مجلس را به بیراهه کشانده اند.

 

حضور مسئولین به دعوت نماینده را تنها و تنها در صورتی می توان به فال نیک گرفت که نتیجه ای عملی برای مردم در پی داشته باشد، نه آنکه در این وانفسای اقتصادی که فشار همه جانبه بر مردم حاکم است این افراد به فکر ماندن در پست و جایگاهی باشند که همیشگی نبوده، بعضا از روی شانس و گاهی نیز اشتباهی در آن قرار گرفته اند. در باره این نوع بازدیدها از پروژه های سقز می‌توان از مواردی نام برد که با حضور مسئولین و باز هم با دعوت نماینده افتتاح شد اما نتیجه ای عاید مردم نشده است. به عنوان مثال کنارگذر سقز در مهر ۹۵ با دستهای وزیر راه و شهرسازی افتتاح اما آنچه تا این لحظه عاید مردم شده است تلی از خاک در ابتدا و انتهای کنارگذر بوده و جالب آنکه هربار به بهانه های مختلف اتمام این پروژه را به آینده نزدیک موکول کرده اند و دود این اقدامات تنها با تحمیل هزینه های بیشتر در چشم مردم می‌رود. سایر پروژه هایی که امروز مسئولین استانی و کشوری از آن بازدید کرده اند نیز همین حال و روز را دارند. دانشکده علوم و فنونی که قرار بود مهر ۹۶ پذیرای دانشجویان باشد فقط اسکلت آن مشاهده می شود و به نظر می‌رسد تذکر نماینده به وزیر علوم و اینکه در مهر ۹۷ شاهد حضور دانشجویان در آن باشیم نیز تنها یک آرزوست. قضیه فرودگاه بماند که همه شهروندان آن را از بر کرده‌اند.

 

به سخنان مازنی برمی گردیم، وی می گوید: “سوال، تذکر و استیضاح همه لوث شده اند”، راست می گوید، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود، زمانیکه نمایندگان به بهانه های مختلف تذکر، سوال و یا استیضاح های متفاوت را مطرح می‌کنند اما چند روز بعد دومینوی پس گرفتن امضاها شروع می شود، کیست که نداند در پس پرده چه اتفاقی افتاده است؟ آیا غیر از این است که معاون پارلمانی آن وزیر با نمایندگان طراح سوال نشسته و احتمالا قول هایی به یکدیگر داده اند که پشت پرده های آن را مردم در آینده نزدیک در قالب تغییر و یا عدم تغییر یک مسئول استانی و یا شهرستانی می بینند؟ و سوال و استیضاح را دستمایه ای برای اخذ امتیازات بیشتر قرار داده اند.

 

ما نیز در واکاوی همچون شما شهروندان از این دید و بازدیدهای بی حاصل که بیشتربه شوهای بی حاصل می نماید خسته شده‌ایم و بر این باوریم که دید  بازدیدهای اینچنین نهایتا به صبحانه، نهار و یا شام کاری ختم شده بدون آنکه دردی از مردم دوا گردد. دوره های نمایندگی و مسئولیت‌ها دیر یا زود به پایان می رسد مهم نتیجه و عملکردی است که این افراد از خود بجا خواهند گذاشت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا