در گفتگوی فرماندار سقز با واکاوی تشریح شد

بررسی وضعیت توسعه و سیاست در سقز

یک سال از سکانداری کامیل کریمیان به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گذشت، کریمیان در گفتگوی مفصل خود با واکاوی ضمن بیان دیدگاهها و دغدغه های خود، روند توسعه و سیاست در این شهرستان را تشریح کرد که در ادامه می خوانید:

 

 

 واکاوی: شهر سقز شاهد دو رأی بالا به دو دولت آقای روحانی بود، صاحب نظران معتقدند این نوع رأی نشان از خواست و یک تغییر در اوضاع موجود دارد، شما به عنوان نماینده عالی دولت در این راستا چه اقدامی انجام داده اید؟

کریمیان: در تمام نظامهای سیاسی که بر اساس نظم وستفالی و به عنوان دولت مدرن شکل گرفته و nation state لقب گرفته اند عمده مطالبات عامه جامعه از طریق صندوق رأی بیان می شود که نتیجه آراء، منجر به تغییر و تحول سیاسی – اداری و گاه اقتصادی و اجتماعی می شود به عبارتی نتیجۀ آرا به بعنوان درون داد به سیستم اعلام می کند که چکار باید بکند و چه اقدامی در راستای تحقق مطالبات مردم انجام دهد و درجمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری که مردم سالاری دینی نهادینه شده و تمام مسوولیت ها بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط رای مردم انتخاب می شوند صندوق رای تعیین کننده بوده و هست و در دوانتخابات گذشته رأی بالای مردم کردستان نشان داد که باید تغییر در زمینه مدیریت و معیشت و رفاه مردم صورت گیرد. در حوزه مدیریت بیشترین مطالبات مردم کردستان و اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی مشارکت این اقوام در قدرت سیاسی و مناصب سیاسی مطرح بود که این موضوع هم در بیانیه اقوام و هم در منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید به خوبی دیده شده و اقداماتی نیز صورت گرفت از جمله اینکه برای اولین بار دو سفیر اهل سنت به کار گمارده شد، استفاده بیشتر از نیروهای بومی در حوزه های ستادی و فرمانداری ها نسبت به قبل بسیار پر رنگ تر شده و در استان نیز در دولت دوازدهم، حضور استاندار بومی به عنوان یک مطالبه فراهم شد و قریب به اتفاق فرمانداران و مدیران کل استانی بومی هستند که رویکرد جوانگرایی و استفاده از مدیران زن در رده های مدیریتی نیز در این میان مشهود است. اینها شاید با توجه به مطالبات مردم ایده آل نیست، اما اقدامات مهم و اساسی است که دولت در این چند سال انجام داده است ولی در کنار این عملکرد علاوه بر جوانگرایی، بومی گزینی و … توجه به کیفی کردن مدیریت نیز موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا مسوولان و نماینده عالی دولت در استان نیز بتوانند بهتر پاسخگوی مطالبات مردم باشد. در شهرستان نیز بر این سیاق عمل شده و خواهد شد من فکر می کنم با توجه  به این موارد دولت دکتر روحانی در راستای تحقق مطالبات مردم قدم های خوبی برداشته، و این اقدامات قطعا باید تقویت و تداوم داشته باشند.

 

واکاوی: یکی از مطالباتی که مدنظر مردم بود تغییر مدیران بود. اما این تغییرات کمتر مورد توجه واقع شده است و کماکان برخی مدیران دولت گذشته حضور قرص و محکمی دارند، چرا؟

کریمیان: با تغییر دولت انتظار این است که تفکر همراه و یاور دولت مدیریت کند هر چند نباید از شایستگان و نخبگان و تفکرات متفاوت با دولت مستقرغافل بود اما قطعا فرد مدیر و مسوول باید کلیات و سیاست های دولت مستقر را قبول داشته باشد تا بتواند در راستای تحقق اهداف آن تلاش کند و من بر این باور هستم همه گرایش ها باید حضور داشته باشند تا توسعه محقق شود اما این نکته را هم نادیده نگیریم که برخی اوقات مردم در جایی که ناکارآمدی کندی و عدم تحرک وجود دارد خواهان تغییر در مدیریت ها هستند، در صورتی که شاید عامل اصلی این عدم تحرک و رکود علاوه بر افراد فاکتور های دیگری نیز باشد که در صورت تغییر مدیرهم اتفاق خاصی نیفتد و اگر هر فردی جایگزین شود شاید در نوع نگرش تفاوت وجود داشته باشد اما عملکرد همان خواهد بود در نتیجه مردم باز هم خواهان تغییردر مدیریت خواهند بود. پس باید به ساختار موجود و شخصیت هایی که عهده دار مسئولیت هستند نیز توامان و همسان توجه شودبه عبارتی میزان اختیارات یک فرد که در یک مسئولیت قرار دارد باید با مطالبات و انتظاراتی که از وی وجود دارد برابری کند، مثلا توسعه شهر سقز یک مطالبه است، اما این توسعه با اعتبار امکان پذیر است، با همکاری بانک ها امکان پذیر است و … وقتی تناسبی میان اختیارات و امکانات برقرار نباشد کاری انجام نمی شود و تغییر برای مردم ملموس نخواهد بود.بنابراین باید سیستم اداری کامل در اختیار مدیر باشد و برخی از موانع بروکراتیک و اداری حذف و برخی اختیارات هم در مدیریت ها مورد بازبینی قرار گیرد تا مدیریت واحد شهرستانی و استانی بتواند در راستای تحقق این مطالبات آسانتر گام بردارد.

 

واکاوی: سقز نسبت به سایر شهرهای استان و منطقه ترکیب سیاسی فرهنگی قابل توجه تری دارد. در دولت های نهم و دهم برخورد چکشی با این ترکیب صورت گرفت و بسیاری از نخبگان این شهر از دایره مدیریت، تصمیم گیری، مشاوره و… حذف شدند. تا چه زمان قرار است از این ظرفیتها بی بهره باشیم؟

کریمیان: یک باور کلی در میان دلسوزان کشور وجود دارد که نادیده گرفتن نخبگان شایسته که شرایط قانونی احراز مسئولیت را دارند برای جامعه یک آفت است و نباید بینش و گرایش سیاسی را تنها ملاک بکارگیری افراد قرار دهیم. قطعا یکی از رویکردهای موجود در این دولت نیز به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری جذب حداکثری افراد است. راندن شایستگان از دایره تصمیم گیری و تصمیم سازی جفا به سیستم و نظام است، اما باید دید فرد خود به چه میزان حاضر به حضور است و به چه میزان در راستای جلب اعتماد سیستم و نظام گام برداشته است.

 

واکاوی: تعامل شما با نیروها و گروههای مختلف سیاسی چگونه است؟

کریمیان: تعامل من با همه گروهها به عنوان یک فرماندار در چارچوب وظایف یک فرماندار است نه یک فرد سیاسی. تلاش می کنم تمام حوزه ها و گروه های سیاسی دیده شوند، چون توسعه این شهر با مشارکت تمام گروههای سیاسی محقق می شود و نادیده گرفتن هریک از آنها در حوزه توسعه همه جانبه آسیب و تبعاتی دارد که منِ مدیر باید جوابگوی آن در آینده باشم. تا کنون نیز تعامل مناسبی میان من و گروههای سیاسی وجود دارد و ادامه خواهد داشت.

 

واکاوی: خارج از فرمانداری، در سطح ادارات مردم به زودی شاهد چه تغییراتی خواهند بود؟

کریمیان: در این مدت رصدهای لازم را انجام داده ام. در حوزه بخشداران تغییراتی در راستای اعتماد به کارشناسان درون سازمانی صورت گرفت و پرونده تغییر بخشداران تا بعد از انتخابات بسته شده است. من باور دارم که مدیریت نباید دچار روزمرگی شود، بر همین اساس با تعامل مناسب و برادرانه تغییراتی در برخی ادارات صورت گرفت و برخی دیگر نیز در دست اقدام است. تغییرات در سال ۹۸ نیز قطعا انجام خواهد شد و سعی می شود یک نوسازی در سیستم اداری شهرستان صورت گیرد و این تغییرات هم در راستای گردش مدیریت و جلوگیری از روزمرگی و یکنواختی انجام می شود چرا که تغییر منجر به تحرک و کارآمدی می شود.‍‍‍

 

واکاوی: در حوزه مشاورین، بهره مندی شما از افراد صاحبنظر چگونه است؟

کریمیان: بر اساس قانون مشاور باید در چارت سازمانی و اداری دیده شده باشد و مادامی که در چارت سازمانی سمت مشاور نباشد مدیر مجاز به حق انشای حکم مشاوره برای هیچ فردی نیست اما تاکنون در هر جایی لازم بوده از افراد صاحبنظر و فرهیخته مشاوره لازم اخذ شده و در آینده نیزبهره خواهم برد.

 

واکاوی: تعامل شما با نماینده چگونه است؟

کریمیان: منِ فرماندار در کنار نماینده مردم به عنوان دو شخص حقیقی و حقوقی همانند سایر افراد این جامعه طبعا اختلاف نظر و اختلاف سلایقی داریم که ناشی از تفاوت دیدگاه در مورد مسائل و موضوعات است و این طبیعی است. جایگاه ایشان به عنوان نماینده مردم نزد من و سایر شهروندان باید محفوظ بماند. اما بخش دیگر این موضوع تعامل با ایشان است که به بهترین شکل حفظ شده و در خیلی از موارد با صحبت و همفکری به نتیجه مطلوب رسیده ایم. در کل باید گفت برای توسعه شهر باید برادرانه و متحد همه با هم تلاش کنیم و در این راستا همه مجبور و مکلف به برادری و همفکری هستیم. توسعه با عداوت و اختلاف و دشمنی محقق نخواهد شد چند صباحی مسوولیت امانتی در دست ماست با وحدت و برادری در راستای تامین منافع مردم باید تلاش کرد.

 

واکاوی: افکار عمومی نسبت به شورا و شهرداری فوق العاده شاکی هستند، ملایمت دولت و در رأس آن فرمانداری نسبت به این وضعیت تا کِی قرار است ادامه پیدا کند؟ در کنار آن شاهد اقداماتی غیرقانونی از سوی شهردار هستیم، در این میان نقش فرماندار به عنوان نهادی فرادستی چیست؟ چه اقدامی در برابر این نابسامانی ها انجام داده است؟

کریمیان: بارها گفته ام که از عملکرد شورا در این مدت گذشته رضایت ندارم اما باید توجه داشت که شورا نهادی است منتخب مردم و بر همین اساس تصمیماتی که می گیرد مستقل است و ما در کمیته تطبیق موظفیم بررسی کنیم که آیا با قانون مطابقت دارد یا خیر؟ بسیاری از مصوبات شورا صورتی کاملا قانونی دارند ولی ممکن است برخی از این مصوبات باعث کندی کار و یا عدم توسعه شهر شود که در چند مورد من ورود و اعلام کرده ام که چنین مصوبه ای به صرفه و صلاح شهر نیست. هیچکدام از اعضای شورا در این مقطع نگاه توسعه ای به شهر ندارند و مسائل حاشیه ای را بر مسائل اصلی ترجیح می دهند که این موضوع در طول یکسال گذشته در جلسات متعدد به شورا و شهرداری گوشزد شده است.

بخش غالب شورا بر این باور است فرد دیگری را جایگزین شهردار فعلی کند، اما باید پرسید کسی را که به کار می گمارید قرار است چه کاری انجام دهد که شهردار فعلی انجام نداده است؟ ما هیچگاه نگفته ایم شهردار سقز اصلح است، اتفاقا بر عملکرد وی نقدهایی وارد است. قطعا شورا می تواند فرد لایق تری بکار گمارد، اما چه کسی و به چه قیمت؟ به این قیمت که تمامی فعالیت ها متوقف شود و یک سال درگیر سرپرست و تعیین شهردار جدید شود؟ اصراری بر عزل و یا ماندن شهردار ندارم و با اینکه اختلاف بین شورا و شهرداری بسیار بالاست اما ملاک ما رای اکثریت شورا است که منتخب مردم هستند و شخصا اعتقاد قلبی به رأی و نظر مردم دارم و اعضای شورا هم بخوبی واقف هستند در این مدت هیچگاه دخالتی خارج از ضوابط در امر شورا و شهرداری نداشته و نخواهم داشت چرا که باید اجازه داد منتخبین مردم با اکثریت آرا به وظایف قانونی خود عمل کنند هر چند در موارد متعدد و فراوان تذکرات جدی به شهردار و اعضای شورا داده شده است اما تعیین کننده و تصمیم گیر اعضای شورا هستند که شهردار چه کسی باشد و ما هم مطیع رای اکثریت هستیم اما این نکته باید گفته شود توسعه شهری نباید قربانی اختلافات جزیی و شخصی شود تنها شهر و مردم ضرر خواهند کرد امیدوارم هر چه زودتر این دعوا و اختلافات در شورا جای خود را به همدلی و برادری دهد و شاهد رونق و توسعه در فعالیت های شهری باشیم.

واکاوی: احترام به رأی مردم از جانب شما امری درخور توجه و قابل احترام است، اما همین مردم خواهان شهری آباد، پویا و توسعه یافته هستند ولی حرکتی درخور از سوی شهردار مشاهده نکرده اند، اکثریت نیز خواهان تغییر شهردار هستند، اما ایشان کماکان اصرار بر ماندن داشته و در کنار آن دست به اقداماتی زده است که در بعضی از آنها شورا در جریان قرار داده نشده اند، برای مقابله با این موارد فرمانداری چکار کرده است؟

کریمیان: خوب شهردار نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارد.در این مدت هم به خوبی مسایل شهری را مدیریت کرده است از منظر توسعه شهری اگر انتقادی بر شهردار باشد بخش عمده آن هم می تواند نقش شورا را لحاظ کرد همچنان در موفقیت شهردار هم شورا سهیم است بنابراین این دو با هم قضاوت می شوند اما آنچه من از شورا انتظار دارم در مغایرت با وضع موجود است. شورا هم و غم خود را بر آن گذاشته تا شهردار را برکنار کند. در این راه نه موفق می شود و نه جایگزینی دارد و این بزرگترین آسیب به شهر است. قانون هیچگونه پیشبینی برای چنین موقعیتی ندارد و در نهایت بر می گردد به افرادی که انتخاب شده اند. اما شخصا و مشخصا بیشترین تذکر را به شهردار داده ام و از تمام ابزارهای قانونی برای کنترل شورا و شهردار استفاده کرده و خواهم کرد. در یک کلام باید بگویم اجازه نمی دهم یک روز شهر سقز بدون مدیر باشد و هر کس در راستای منافع شخصی منافع شهر را به خطر بیاندازد در مقابل وی خواهم ایستاد مردم شهر هم از این وضعیت خسته شده اند بهترین راه حل مشکلات فی مابین از طریق گفتگو و عمل به قانون است و امیدوارم بر مدار عقلانیت شورا و شهرداری در سال ۹۸ مسایل مربوط به شهر سقز را پیگیری کنند.

واکاوی: شورای فرهنگ عمومی تغییر خاصی به خود دیده است؟ یا برنامه ای برای تغییر دارید؟

کریمیان: ترکیب شورای فرهنگ عمومی بر اساس قانون مشخص است علاوه بر ادارات و دستگاههای فرهنگی ذی ربط و شخصیت های حقوقی از افراد و صاحبنظران دیگری نیز حسب مورد در حوزه های مختلف دعوت بعمل می آید اما ممکن است با وجود ارسال دعوت نامه از سوی شورا برخی از عزیزان و برخی افراد خود حاضر به حضور در این شورا نباشند.

 

واکاوی: برای تقویت ظرفیت های توسعه ای شهرستان چه اقداماتی انجام داده اید؟

کریمیان: شرایط کشور شرایط خطیری است و هر اقدامی در هر زمینه ای بدون درک شرایط فعلی کشور ممکن است به بیراهه برود. این موضوع دو وجهی است؛ مردم بدون درک این مسأله نمی توانند مطالبات خود را تنظیم کنند، دولت نیز اگر نتواند دغدغه های و موانع و مشکلات فعلی خود را به مردم برساند یک مفاهمه ملی و عمومی ایجاد نخواهد شد و احتمالا هر دو طرف ضرر خواهند دید. امروز دولت در سیاست خارجی با دشمنی روبروست که اصلا قابل اعتماد نیست و از خیلی معاهدات بین المللی دیگر به صورت یکجانبه خارج شده و بسیاری ازپروتکل های بین المللی و معاهدات و قوانین جهانی را نادیده گرفته است بنابراین تنها گزینه باقی مانده مقاومت مدیریت شرایط فعلی و مقابله با تحریم است. انتظار دولت از مردم همراهی است، در عوض مردم نیز از دولت انتظار کنترل شرایط موجود را دارند تا این فشارها بخصوص به اقشار آسیب پذیر به کمترین میزان برسد. در این شرایط و با توجه به وضعیت کلی کشور باید یک برنامه و پلان برای تداوم توسعه شهری طراحی و اجرا شود که این امر در سال ۹۸ با تکیه و اولویت بر اتمام پروژه های نیمه تمام عملیاتی خواهد شد.

به باور من ستون های توسعه شهرستان سقز بر دو پایه اساسی و بر ظرفیت های نسبی در دو بخش کشاورزی – دامداری و وجود ۳۲ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق استوار است.

مرز مشترک با عراق می تواند اقتصاد مرزنشینی و اقتصاد شهرستان را متحول کند. سیاست دولت نیز بر بازگشایی معابر مرزی برای داد و ستد و ارزآوری در شرایط فعلی است که مرز سیف می تواند یکی از این معابر باشد، برهمین اساس رایزنی هایی نیز در سطح استان از سوی استاندار و نماینده مردم سقز و بانه و مدیران شهرستان برقرار است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم اعتبار ویژه ای برای این حوزه در نظر گرفته است. اما در این میان طرف عراقی به دلیل نبود زیرساخت تا کنون حاضر به ایجاد زیرساخت های لازم و بستر سازی برای بازگشایی نشده و این برای یک  فرد تاجر و پیله ور و وارد کننده و صادر کننده شاید به صرفه نباشد که کالای خود را به نقطه ای ببرد که هزینه های آن بیشتر از هزینه در معابر و بازارهای دیگر باشد که امیدوارم رایزنی های مداوم عزیزان در سطوح بالاتر به زودی منجر به نتیجه و مرز سیف باز شود.

پتانسیل دوم کشاورزی است. در شهرستان سقز از مجموع ۱۶۲ هزار هکتار زمین قابل کشت، تنها ۱۳ هزار هکتار  آن آبی است. با توجه به اینکه ارزش افزوده محصولات آبی چند برابر محصولات دیم است تلاش می شود زمین های بالادست سد شهید کاظمی وپایین دست چراغ ویس به آبی تبدیل شود. مطابق آخرین رایزنی ها از سوی مسئولین استانی با مسئولین کشوری بحث تبدیل ۵۲۰۰ هکتار از زمین های پایاب سد چراغ ویس حل شده و بحث اعتبارات آن نیز در دست اقدام است. علاوه بر این مصوبه ای دیگر نیز در دست بررسی است تا در آینده ۹۰ میلیون متر مکعب تخصیص آب که با اجرایی شدن سد چومان بانه و از محل آب انتقالی آتی از حوزه زاب از سد شهید کاظمی به شهرستان تخصیص یابد که این امر در دیدار مهندس بیگلری و بنده با معاون وزیر نیرو بر اجرایی شدن مصوبه مذکور تاکید شد و این در آینده می تواند تحولی اساسی در کشاورزی بخش های مرکزی سرشیو و زیویه ایجاد کند.

باید بر این نکته تاکید کنم در حوزه کشاورزی در چند محصول صاحب رتبه نخست در استان هستیم. سال گذشته در زمینه تولید کالای راهبردی گندم ۲۱۵ هزار تُن گندم برای اولین بار در تاریخ شهرستان سقز برداشت شد. اما در سال گذشته اقدام های خوبی در حوزه کشاورزی انجام شد که تبدیل ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی به آبیاری نوین از شاخص ترین اقدام ها بود که در حال حاضر شهرستان سقز با دارا بودن ۶۵۰۰ هکتار زمین های مجهز به آبیاری بارانی، رتبه اول در کردستان را داراست.

از بحث های جدید در زمینه توسعه و رونق کشاورزی اعتبار اشتغال پایدار روستایی بود که ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ۷۵ طرح و ۶ میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد.

 

هم اکنون ۱۵ هکتار کشت گلخانه ای داریم و گلخانه های مقیاس کوچک ۳۰۰ متری جایگزین گلخانه های بزرگ مقیاس خواهند شد که این امر می تواند هم تولیدات گلخانه ای ما را افزایش دهد هم در حوزه اشتغال رونق ایجاد کند که هر کسی می تواند با دریافت وام ۳۰ میلیونی به تولید صیفی جات یا سایر محصولات اقدام کند که هم اقتصاد خانوار خواهد چرخید و هم توان صادرات نیز وجود دارد. در تولید چغندر قند با تولید ۷۰ هزار تُن با استفاده از آبیاری و تولید کشت نشایی رتبه اول را داراست. در زمینه پرورش زنبور عسل نیز با ۶۰ هزار کندو و تولید ۵۰۰ تُن عسل رتبه نخست را داریم که بخش سرشیو با طبیعت بکری که دارد  مکان مناسبی برای این صنعت است. محصولات شیلاتی نیز رتبه دوم استان را داریم و در این فرصت پیش آمده از کسانی که علاقمند به این حوزه هستند دعوت می شود تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند. در تولید گوشت سفید نیز با ۱۶ هزار و ۵۰۰ تُن تولید دومین رتبه را در استان داریم که با وجود مشکلات باز هم توان ارتقای آن وجود دارد. تسهیلات اشتغال پایدار برای پرورش دام و تولید گوشت قرمز در سال ۹۷ نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز این سیاست ادامه دارد. از دیگر ظرفیت های توسعه کشاورزی در سقز، صندوق توسعه بخش کشاورزی است که این صندوق با سرمایه ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومانی تنها صندوق شهرستانی است.

اگر این ظرفیت ها با پتانسیل مرز هماهنگ شود شاهد تحول و توسعه قابل توجهی در این زمینه خواهیم بود و اقتصاد شهرستان و اشتغال شهرستان رونق خواهد گرفت که اگر از ظرفیت شهرستان در حوزه های صنعت، معدن، بهداشت، درمان و …. بکارگیری شود با زیر ساخت های موجود شهرستانی رونق بی نظیری را شاهد خواهیم بود.

 

 واکاوی: موضع شما صراحتا در مورد اجحافی که در زمینه آب به شهرستان سقز می شود چیست و جدا از سد چراغ ویس برنامه شما برای استفاده بیشتر از سد شهید کاظمی چیست؟

کریمیان: بر این باورم که در حق استان کردستان و خصوصا شهرستان سقز اجحاف کاملی صورت گرفته است. احیای دریاچه ارومیه طرح های مربوط به آب در شهرستان سقز را به عنوان گلوگاه آبِ استان تحت تأثیر قرار داده است. اما با توجه به رایزنی های گسترده و تلاش های ویژه استاندار و تیم همراه، نماینده مجلس و اجرایی شدن مصوبه ی افزایش ۹۰ میلیون متر مکعب آب (که بخشی از آن مربوط به آب انتقالی آتی از حوزه زاب و سد چومان بانه است) امیدواریم این وضعیت تا حدودی تعدیل گردد.

 

واکاوی: مستحضرید که نقش فرودگاه برای توسعه بسیار با اهمیت است، چه اقدامات مهم عمرانی در مورد فرودگاه سقز انجام شده است؟

کریمیان: انتقال اسناد ۱۸۲ هکتار به شرکت فرودگاه ها، تملک ۱۵ هکتار و نیم زمین جهت احداث ساختمان ترمینال و ساختمانهای جنبی، شروع به کار عملیات احداث ترمینال و ساختمانهای جنبی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، عملیات احداث جاده جایگزین (واریانت) با ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی و شروع به کار توسعه عوامل پروازی شامل تطویل باند ۵ کار مهم و اساسی است که در مورد فرودگاه در سال ۹۷ انجام شده است.

واکاوی: به گفته مقامات استانی، سقز دارای بزرگترین و فعال ترین شهرک صنعتی استان است، اما با این وجود ۶۰ درصد واحدهای آن تعطیل هستند، مشکل اصلی در این زمینه بانک ها هستند، آیا در این راستا اقدامی صورت گرفته است و یا کارگروهی پیگیر این موضوع بوده است؟

کریمیان: یکی از برنامه های اصلی ما سرمایه گذاری برای رونق تولید است. برای هر واحد صنعتی فعال تسهیلات ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده است که ۸ درصد آن را دولت متقبل خواهد شد و مابقی بر عهده صاحبان صنایع است. از سوی دیگر دو کارگروه رفع موانع تولید برگزار شده است که اولی در اواخر سال ۹۶ بود و دیگری نیز اوایل سال ۹۸ تشکیل شد و طی آن ۱۵ واحد تولیدی که مشکلاتی داشتند به بحث و بررسی گذاشته شد که بیش از ۹۰ درصد مشکلات آن رفع گردید. علاوه بر این ۱۴ واحد راکد وجود دارد که تلاش بر این است در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

 

واکاوی: اقدامات اساسی در حوزه سرمایه گذاری و رونق تولید را در یک سال گذشته تشریح کنید همچنین چه برنامه های کلی برای رونق اشتغال در شهرستان به ویژه در حوزه صنایع و معادن پیش بینی شده است ؟

کریمیان: در حوزه سرمایه گذاری بخش خارجی  دو سرمایه گذار مشغول کار هستند که سرمایه گذار ترکیه ای مشغول اتمام فعالیت کارخانه سیگار با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان است و همچنین این سرمایه گذار مشغول ساخت کارخانه های لوازم خانگی، توتون قلیان، فندک در مجموع با اشتغال زایی ۴۰۰ نفر است.

همچنین سرمایه گذار عراقی با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مشغول راه اندازی کارخانه ذوب آهن در صاحب است که در فاز اول تعداد ۳۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

همچنین در بخش سرمایه گذاری داخلی در سال ۹۷ یکی از سرمایه گذاران مشغول ساخت کارخانه لوازم آرایشی با سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومانی و اشتغال ۲۵ نفر است. سرمایه گذاری دیگر با سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومانی و اشتغال زایی ۶۰ نفر مشغول ساخت کارخانه پوشاک به نام شادمهر حریر کردستان است و همچنین یکی دیگر از سرمایه گذاران مشغول تولید کندوی عسل در ناحیه صنعتی صاحب است. همچنین کارخانه تولید پوشاک صاحب با اشتغال زایی ۴۰ نفر و سرمایه گذاری ۴ میلیارد تومان در حال برنامه ریزی است.

از دیگر برنامه های برای رونق تولید و اشتغال در سال ۹۸ جلوگیری از خام فروشی معادن از جمله؛ فرآوری معدن سیلیس به نام بهینه صنعت آزند و تولید بتن سبک گازی با اشتغال زایی ۶۰ نفر و سرمایه گذاری ۲ میلیارد تومان است. همانطور که می دانید، در شهرستان سقز ۳۸ واحد معدنی پروانه بهره برداری دارند که مهمترین آنها، معدن طلای ُقلقُله، معدن پلی متال( سنگ آهن) اسکارن صاحب، سنگ آهن مسیر جاده سرشیو، سیلیس کانی جیژنی و معادن سنگ های تزئینی جاده بوکان است. در سال ۹۸ درصدد هستیم در کنار بهره برداری از این معادن به دنبال فرآوری محصولات معدنی باشیم که فرآوری بتن سبک آماده، سیلیس، کنسانتره سنگ آهن اسکارن صاحب و کنسانتره سنگ آهن سرشیو؛ کانسار مینای اسپادان در این حوزه پیش بینی شده است. همچینین، در حوزه معادن امیدواریم که طلای قُلقُله با حل مشکلات محیط زیستی در سال ۹۸ وارد فاز اجرایی و بهره برداری شود که این اقدام ۳۰۰ نفر اشتغال زایی به دنبال دارد.

 

واکاوی: اقدامات شاخص در حوزه بهداشت و درمان و آینده و برنامه های این حوزه در سال ۹۸ چه خواهد بود؟

کریمیان: شهرستان سقز دارای هفت مرکز جامع سلامت شهری، ۳ مرکز شهری و روستایی، ۱۱ مرکز جامع روستایی، ۸۹ خانه بهداشت ، ۴ مرکز فوریت های پزشکی شهری و ۵ پایگاه بین جاده ای است.

در حوزه بهداشت و درمان غیر از پیگیری تسریع در اتمام بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی اقدام های خوبی در سال ۹۷ از جمله راه اندازی ماموگرافی، کلینیک تخصصی، واحد تریاژ  و توسعه فوریت های پزشکی، رادیولوژی، آکو کاردیوگرافی و آتو آنالیز انجام بیمارستان امام انجام شده است.

در سال ۹۸ سونوگرافی در کلینیک تخصصی راه اندازی می شود، سنترال نمودن سیستم اکسیژن بیمارستان امام به اتمام می رسد، عملیات تجهیز بیمارستان جدید تمام می شود، بلوک زایمان ال دی آر بیمارستان جدید از ۵ تخت به ۱۰ تخت افزایش خواهد یافت و لاپاراسکوپی در بیمارستان امام راه اندازی می شود.

 

واکاوی: بخشی از عمده فعالیت فرمانداری ها متمرکز در حوزه اجتماعی است، عمده فعالیت های انجام شده در این حوزه و به ویژه بخش سازمانهای مردم نهاد را تشریح کنید؟

کریمیان: در حوزه اجتماعی به ویژه مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۷ غیر از حجم قابل توجه کشفیات ۳۳۶ نفر قاچاقچی، خرده فروس و معتاد متجاهر دستگیر و در حوزه درمان هم ۴۱۰ معتاد خود معرف و ۱۷۱ معتاد متجاهر( ماده ۱۶) در کمپ های طلوع پاکی و حیات نور پذیرش شدند.

پرداخت ۵۴۰ میلیون تومان وام برای اشتغال معتادان بهبود یافته و ۹۵ میلیون تومان وام مشاغل خانگی برای ۴۶ نفر معتاد بهبود یافته از دیگر برنامه ها بوده است. همچنین، برگزاری یک هزار و ۱۶۸ فقره انواع کلاس در مدارس، مساجد، مراکز بهداشت سطح شهر و روستا، برگزاری برنامه های پیشگیری در قالب برگزاری انواع کلاس و سخنرانی در ۱۴۵ کلاس برای ۱۶ هزار و ۴۲۰ دانش آموز و ۲ هزار نفر از والدین در ۶ ماهه دوم سال  و۹۷ غربالگری اولیه درگیری اختلالات مصرف دخانیات، مواد مخدر و الکل ۴۱ هزار و ۲۸۶ نفراز دیگر برنامه ها بوده است.

همچنین جمع آوری متکدیان از دیگر برنامه های حوزه اجتماعی بوده است که ۳۷ نفر از آنان شامل ۱۹ متکدی بومی و ۱۸ متکدی غیر بومی از سطح شهر و در بازدید از گلوگاه ها جمع آوری شد.

در بحث طلاق در سال ۹۶ تعداد ۶۶۹ فقره طلاق در شهرستان سقز ثبت شد که این آمار شوربختانه با رشد  ۰/۸ درصدی در سال ۹۷ به ۶۷۵ فقره رسید.

بخشی از حوزه اجتماعی در فرمانداری ها، حوزه انجمن هاست که افزایش تعداد انجمن های مردم نهاد از دیگر توفیقات بوده است به طوری که تعداد انجمن ها از ۲۰ مورد به ۳۲ سمن افزایش یافته است.

برپایی کارگاه های آموزشی توسط ادارات و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی از جمله ژیار صاحب برای کاهش آسیب طلاق از دیگر برنامه ها بوده و سال گذشته در بحث آسیب های اجتماعی، ۴ طرح با اعتبار ۶۷ میلیون تومان توسط انجمن های مردم نهاد از محل اعتبارات استانداری و دو طرح تاب آوری اجتماعی در سه مرحه اجرا شد.

طرح های تخمین میزان بروز رفتارهای پر خطر در جمعیت بالای ۱۸ سال با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و استانداری نیز در شهرستان سقز برگزار شده است.

 

واکاوی: آقای فرماندار، احداث خانه جوان به کجا رسید؟ و بفرمایید ورزش سقز که همواره سرآمد کردستان بوده است و از ظرفیت های خوب شهرستان است، برنامه های آتی برای تقویت این حوزه، از جمله فعالیت های زیرساختی در چه مرحله  و چگونه است؟

کریمیان: زمین برای احداث خانه جوان به عنوان یکی از دغدغه های سازمانهای مردم نهاد و جوانان، تملک شده است و برای شروع فعالیت عمرانی وارد مرحله، تعیین پیمانکار شده است.

فعالیت های عمرانی و زیرساختی از جمله, تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی، احداث و ساخت اماکن ورزشی؛ چمن مصنوعی، چمن استادیوم تختی، سالن سقف بلند صاحب، سالن سقف بلند ایرانخواه، هتل ورزش،  چمن مصنوعی بلوار و احداث ۱۴ خانه ورزش روستایی از مهمترین اقدام ها در سال ۹۷ در این حوزه بوده است.

باید گفت، سقز در بحث ورزش سرآمد استان کردستان است، این شهرستان با دارا بودن ۱۴ هزار ورزشکار سازماندهی شده، شامل۸۵۰۰ مرد و ۵۵۰۰ زن، شاهد رشد ۴۰ درصدی در کسب مدال آوری توسط ورزشکاران بوده است که در سال گذشته۲۲۹ نفر ورزشکار در میدان های ورزشی مدال های رنگارنگ کسب کردند.

همچنین برگزاری ۵ مورد مسابقات قهرمانی کشور و میزبانی ۲۵ برنامه ورزشی در قالب لیگ های کشوری و قهرمانی کشوری نشان دهنده جایگاه و اهمیت سقز در حوزه ورزش است.

همچنین باید گفت که آینده ورزش در شهرستان، بسیار روشن است که برگزاری المپیادهای استعداد یابی برای تمامی رشته ها از تیر تا بهمن ماه آغاز می شود.

از سوی دیگر برای تقویت حوزه ورزش، فعال شدن  شورای ورزش و راه اندازی صندوق حمایت از قهرمانان با محور اشتغال و رفاه ورزشکاران از برنامه های آتی است.

 

واکاوی: راه به عنوان محور توسعه چه وضعیتی در دو سال اخیر داشته است و چه اقداماتی برای توسعه راه های شهرستان انجام شده است؟

کریمیان: در مسیر سقز بوکان، کریدور مواصلاتی شمال – جنوب، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مشغول فعالیت عمرانی است که تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است که تا هفته دولت ۹۸ حداقل ۴ کیلومتر آن که شامل دوربرگردان سقز به سقز خواهد بود زیر بار ترافیک می رود.

در مسیر سقز- سنندج، ۴۲ کیلومتر از کریدور زیر بار ترافیک است که پل آدینان در این محور، در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

آخرین قطعه اجرایی کریدور در حوزه سقز، مسیر قلعه جُقه به فتاح آباد است که دارای ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

در محور سقز- بانه، فعالیت عمرانی احداث۱۰ کیلومتر باند دوم قطعه دوم حد فاصل آیچی و تموغه آغاز که از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم در مجلس ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده و بسته مناقصه ای قطعه ۳ هم آماده است.

در محور سقز- مریوان نیز که کمتر از یک کیلومتر جاده غیر آسفالته داریم تا پایان تیرماه آسفالت می شود.

در حوزه راه روستایی، تحرک مناسبی آغاز شده است که ساخت و آسفالت ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی برای اولین بار در دستور کار و اقدام قرار گرفت و ۳۰ کیلومتر آن در سال ۹۸ آسفالت می شود.

البته یکی دیگر از اقدامات برای حوزه روستایی، تامین آب آشامیدنی است که  اقدام های بزرگی با ساخت مجتمع های آبرسانی شامل ؛ مجتمع کوچه طلا با ۱۲ روستا و مجتمع باغلوجه با ۱۱ روستا از محل اعتبارات ملی آغاز شده است که به ترتیب دارای ۳۵ درصد و ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و ۳۰ روستا هم در دست اقدام است.

از دیگر اقدام های روزانه که دوست دارم در اینجا توضیح دهم، اقدامات در حوزه تنظیم بازار است که از مهر ۹۷ منتهی به سال ۹۸ بیش از ۶۰۰ تُن برنج، ۱۰۰ تُن مرغ منجمد، ۶۰ تُن گوشت منجمد و ۶۰۰ تُن قند و شکرکه بخشی از شکر برای جلوگیری از فروش بابسته بندی های غیر قابل فروش توزیع شده است.

همچنین شهرستان برای حمایت از مصرف کنندگان ۵ بسته مهم حمایتی در سال ۹۸ مدیریت بازار؛ تنظیم و کنترل، تامین و پایش بازار؛ جللوگیری از  شوک قیمتی، بسته توزیع، بازرسی و نظارت از واحدهای صنعتی؛ تورم نقطه به نقطه و بسته حماتی واحدهای صنفی تعریف کرده است.

 

واکاوی: آخرین تصمیمات در مورد دانشکده علوم و فنون که قرار است به زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت درآید چیست؟

کریمیان: در این راستا هفته گذشته با هماهنگی مهندس بیگلری و همراه با ریاست دانشگاه کردستان و معاونین وی با دکتر شریعتی معاون وزیر علوم جلسه ای داشتیم در واقع از نظر ایشان هیچ مشکلی برای راه اندازی دانشکده وجود ندارد. در شهرستان نیز تمام موارد از جمله راه دسترسی، برق، آب و… فراهم شده است اکنون میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام آن بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان است. قرار است با کمک نماینده و دانشگاه و از سوی سازمان مدیریت این مبلغ تامین اعتبار شود تا دانشکده بتواند در چند رشته پذیرش داشته باشد. مقرر شده است در مدت زمان مشخص همه این موارد احصا و به معاون وزیر ارائه شود تا مطابق زمانبندی که صورت گرفته در آینده نزدیک شاهد پذیرش دانشجو در این دانشکده باشیم. این دانشکده قرار بود به مجموعه علوم پزشکی اضافه شود که مورد مخالفت نماینده شهرستان قرار گرفت چرا که از نگاه ایشان ما باید همت کرده و علاوه بر این دانشکده، دانشکده پرستاری نیز در سقز راه اندازی کنیم چون در آینده با توجه به چشم انداز این شهرستان نیازمند مراکز آموزش عالی دیگری نیز خواهیم بود.

 

واکاوی: بحث موزه شهرستان سقز که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرد به کجا رسید؟

کریمیان: در جلسه هفته گذشته با مهندس بیگلری و معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی دستور تغییر کاربری حمام حاجی صالح به موزه گرفته شد. شهرداری خود رأسا نمی تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد بلکه ارگانی همچون سازمان همیاری باید عهده دار و متولی امر شود که باید وارد مذاکره شویم.

 

واکاوی: به عنوان سؤال آخر بفرمایید که بحث سند توسعه شهرستان به کجا رسید؟

کریمیان: این سند تقریبا آماده است، اما شخصا در نظر دارم همه دستگاههای اداری شهرستان سند توسعه ای برای ۱۰ سال آینده سقز را آماده کنند. در دورنمای چند سال آینده چهاربانده شدن تمام راههای مواصلاتی، اتمام فرودگاه، اتصال به شبکه راه آهن سراسری، اتمام بیمارستان، دانشکده های علوم و فنون، پرستاری و… دیده شده است. پس مدیران بایستی دورنما و آینده چندین ساله شهر را ببینند و در این راه تلاش کنند و شهری را متصور باشند همانند یک مرکز استان با زیرساخت های توسعه ای آماده برای یک جهش مثبت در راستای رونق اقتصادی در آینده و این محقق نخواهد شد مگر با برنامه ای مدون و نگرشی توسعه محور در ذهن تمام مدیران شهری.

 

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا