کردستان و توسعه

✍️دکتر اسماعیل زارعی کوشا- استاندار کردستان

برخلاف رشد اقتصادی که یک مفهوم کمی است و شاخص اندازه گیری معینی دارد، توسعه اقتصادی یک مفهوم کیفی است و شاخص اندازه گیری معینی ندارد، به عنوان مثال می توان رشد اقتصادی ۸ درصدی و یا هر رقم دیگر را هدفگذاری کمی کرد اما تعیین توسعه اقتصادی ۸ درصدی بی معنی است.

دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصد استان در سال ۱۴۰۱ از راه دست یابی به اهداف کیفی توسعه اقتصادی امکان پذیر است. اهداف توسعه اقتصادی در مناطق و کشورهای مختلف، متفاوت است. هدف های توسعه اقتصادی نظیر رفع بیکاری، بهسازی راهها، ایجاد زیرساخت های بیمارستانی، افزایش کلاس های درس، تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاها و آب شرب کشاورزی و…. در یک سطح و هدف هایی نظیر رفاه بیشتر و توسعه تکنولوژی های برتر، کیفیت برتر، خدمات برتر، خدمات فرودگاهی برتر و… در سطحی بالاتر هریک می توانند مورد هدفگذاری کمی قرار گیرند که دست یابی به این اهداف زمینه ساز دست یابی به شاخص رشد اقتصادی خواهد شد.

طبیعی است در جوامعی که مشکل اشتغال و زیر ساخت ندارند به دنبال رفاه بیشتر و تکنولوژی های برتر باشند، و در جوامعی که مشکل زیرساخت دارند، تلاش برای خدمات و رفاه برتر زود و کم اثر است. مهمترین گام دولت مردمی در استان کردستان، انتخاب هدف های توسعه اقتصادی بر اساس پایش وضع موجود است، تا با تلاش هوشمندانه ضمن دست یابی به آنها، توسعه و رشد اقتصادی استان محقق شود.

بررسی شاخص ها در استان نشان می دهد در حال حاضر ؛ علیرغم تلاش های صورتگرفته پیشین، ایجاد زیر ساخت منتج به نتیجه مطلوب نشده است؛
_میانگین راههای آسفالته روستایی، با فاصله زیاد از میانگین کشوری پایین تر است.
_سهم بزرگراهها از راههای استان از میانگین کشوری کمتر است
_درصد بیکاری استان دست کم از ۲۰ استان کشور بالاتر است.
_وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان نیازمند توجه ویژه است.
_علیرغم تلاش های صورت گرفته پروازهای فرودگاهی در حد صفر است.
_سرانه کلاس های درس مطلوب نیست.
_وضعیت تخت های بیمارستانی در برخی از شهرهای استان از استاندارد کشوری بسیار پایین تر است.

بنابراین در تعیین اهداف توسعه اقتصادی استان توجه به رفع بیکاری و ایجاد زیرساخت ها اولویت اول خواهد بود. تدوین راهبردهایی نظیر جذب سرمایه گذاری، افزایش مبادلات مرزی، تکمیل پروژه های آبرسانی، تکمیل زیرساخت های ریلی، هوایی و زمینی هم از جنبه نرم افزاری و هم از جنبه سخت افزاری، رفع موانع تولید و.. در یک نظام پویا که ارتباط دینامیک محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی بیرون و درون برقرار و ذینفعان نقش تعیین کننده ای در آن دارند، در دست یابی به شاخص های مطلوب رشد ضروری است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا