ستاد احیا یا ستاد نابودی دریاچه؟

تحقیق و تفحص و نوشداروی پس از مرگ!

هنوز نتایج تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه به اتمام نرسیده اما جزئیاتی از آن توسط نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص _جلال محمودزاده نماینده مهاباد_ منتشر شده که محل بحث است.

این موضوع در کنار خشک شدن بخش زیادی از این دریاچه و عواقب آن در آینده این سؤال را ایجاد می‌کند نقش نظارتی نمایندگان کجاست؟ چرا این افراد در رمان و مکان خودش و طی دوره‌های قبل دقیق‌تر به موضوع ورود نکردند؟ و حال که دریاچه به احتزار درآمده تحقیق و تفحص حتی حکم نوشدارو را نیز ندارد.

اما با این وجود مسایل مطرح شده از سوی محمودزاده حاکی است که در طول هشت سال و نیم برحسب ارزش امروز ریال، مجموعا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه داخلی و کمک بین المللی در اختیار این ستاد قرار داده شده است و استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در این مدت به جای این که از بودجه‌های سالیانه خود برای عملکردهای عادی هزینه کنند، خودشان را به اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه وصل کرده بودند و با استفاده از این اعتبارات به خرید خودرو برای دستگاه های اجرایی یا پرداخت حقوق پرسنل پرداختند.

به گزارش واکاوی و به نقل از رکنا، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به ابهامات و اشکالات زیادی که در فعالیت حدودا ۹ ساله ستاد احیای دریاچه ارومیه وجود دارد، مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه را کلید زد و در هفته های اخیر اعضای هیات تحقیق و تفحص انتخاب شده اند تا عملکرد این ستاد در هشت سال و نیم گذشته را مورد بررسی قرار دهند؛ بخصوص که برآورد می شود در طول مدت فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، برحسب ارزش امروز ریال، مجموعا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه داخلی و کمک بین المللی در اختیار این ستاد قرار داده شده است.

او با اشاره به اینکه مهمترین مساله ای که ما می خواهیم در هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه بررسی کنیم، نحوه هزینه کرد اعتباراتی است که در نزدیک به ۹ سال اخیر به ستاد احیا واگذار شده است به رکنا گفت: همچنین ما قصد داریم بررسی کنیم که چه مقدار از پروژه های اجراشده توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه در برنامه این ستاد قرار داشته و آیا مراحل قانونی واگذاری پروژه ها به پیمانکاران طرف قرارداد با ستاد احیای دریاچه ارومیه به درستی طی شده است یا خیر. همچنین ما این مساله را بررسی خواهیم کرد که اعزام برخی اعضای ستاد احیا به ماموریت های خارجی و برگزاری برنامه های تبلیغاتی و سفرهایی که توسط این ستاد برگزار شده، تا چه حد برای احیای دریاچه مورد نیاز بوده است.

ماجرای شرکت های خانوادگی و تعارض منافع برخی مسئولان وقت ستاد

محمودزاده با بیان این که بررسی نحوه انتخاب شرکت های طرف قرارداد با ستاد احیای دریاچه ارومیه از جمله مهمترین موارد مورد بررسی هیات تحقیق و تفحص مجلس خواهد بود، بیانکرد: بررسی های ما نشان می دهد که برخی افراد که جزو مسئولان وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه بودند، در آن دوران شرکت های خانوادگی ثبت کرده بودند و بعضی پروژه های مربوط به آبیاری تحت فشار نیز توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه به این شرکت ها واگذار شده است. ما حتما نحوه بسته شدن قرارداد با این شرکت ها، عملکرد این شرکت ها و موضوع وجود تعارض منافع در ستاد احیای دریاچه ارومیه در نحوه بستن قرارداد و نظارت بر عملکرد این شرکت ها را بررسی خواهیم کرد.

اشتباه در محاسبات مهندسی و ترک خوردن تونل انتقال آب زاب

نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: در حال حاضر عملکرد بسیاری از شرکت هایی که برای اجرای پروژه های مختلف با ستاد احیای دریاچه ارومیه قرارداد بسته بودند، زیر سوال است؛ به طور مثال، اکنون گفته می شود که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر از طرح انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه با استفاده از تونل کانی سیب باقی مانده است، اما بررسی ها نشان می دهد که نزدیک به ۲ کیلومتر از تونل کانی سیب به دلیل اشتباه در محاسبات مهندسی و قصور در نحوه اجرا و نظارت بر ساخت این تونل ترک برداشته و بخشی از آن ریزش کرده است.

ارتزاق بسیاری از این دستگاه ها از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه در ٣ استان!

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۹ سال گذشته گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع احیای دریاچه ارومیه شامل شرکت های آب منطقه ای، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست حوضه آبریز دریاچه ارومیه باید در طول این ۹ سال علاوه بر برنامه های تعیین شده توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه که برای اجرای آنها بودجه های ویژه ای توسط ستاد احیا تخصیص می یافت، با استفاده از اعتبارات سنواتی عادی خود، سایر وظایف ذاتی خود را نیز اجرا می کرد، اما متاسفانه بسیاری از این دستگاه ها در طول مدت استقرار ستاد احیای دریاچه ارومیه در منطقه، عملکرد عادی خود را تعطیل کردند و فقط از اعتبارات ستاد احیا ارتزاق می کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع احیای دریاچه ارومیه در هر سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در ۹ سال گذشته به جای این که از بودجه های سالیانه خود برای عملکردهای عادی هزینه کنند، خودشان را به اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه وصل کرده بودند و با این که باید اعتبارات ستاد احیا را در پروژه های مربوط به احیای دریاچه ارومیه هزینه می کردند، با استفاده از این اعتبارات به خرید خودرو برای دستگاه های اجرایی یا پرداخت حقوق پرسنل پرداختند، آن هم پرسنلی که در خود دستگاه های اجرایی مشغول به کار بودند نه ستاد احیای دریاچه ارومیه.

تایید وجود انحراف در هزینه کرد اعتبارات ستاد احیا

محمودزاده با بیان این که وجود انحراف در هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه توسط برخی دستگاه های اجرایی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان توسط دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس تایید شده است، عنوان کرد: آقای عیسی کلانتری بیش از هشت سال رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بودند و همین حالا قصورهایی متوجه ایشان است. البته برای مشخص شدن بیشتر ابعاد مساله، باید بررسی های هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه تکمیل شود، اما شکی نیست که ایشان به عنوان رئیس ستاد احیا از زمان تشکیل این مجموعه تا همین یک ماه پیش باید پاسخگوی قصور در عملکرد این ستاد باشد.

«عیسی کلانتری» باید پاسخگو باشد

نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: با توجه به این که آقای عیسی کلانتری تقریبا در تمام طول فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، مسئول اصلی این ستاد بودند، اگر بعد از بررسی های هیات تحقیق و تفحص مجلس مشخص شد که تخلفاتی در عملکرد ستاد احیا وجود داشته است، ایشان به عنوان رئیس وقت مجموعه حتما باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی کشور باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر آقای کلانتری، مدیران وقت سایر دستگاه های اجرایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۹ سال گذشته نیز باید به این مساله پاسخ دهند که مگر آنها نباید صرف نظر از اعتباراتی که از ستاد احیا دریافت می کردند، با استفاده از همان بودجه های عادی به انجام وظایف معمول خود شامل توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، لایروبی کانال ها و … می پرداختند، اما چرا این دستگاه ها انجام وظایف ذاتی خود را نیز به اعتبارات ستاد احیا منوط کردند و بخش کمی از بودجه های عادی خود را برای انجام وظایف معمولی‌شان هزینه کردند؟ به نظر می رسد این کار یک تخلف باشد و ما حتما در هیات تحقیق و تفحص مجلس تمام انحرافاتی که احیانا در هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه پدید آمده است را بررسی می کنیم.

تجهیز کمتر از ۱۰ درصد زمین های کشاورزی حوضه آبریز دریاچه به سیستم آبیاری

محمودزاده در بخش دیگری از صحبت هایش با انتقاد از عدم مدیریت مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طول دوره فعالیت ستاد احیا گفت: در زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه، قرار شد که در یک برنامه ۱۰ساله تمام اراضی کشاورزی و باغی در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به سیستم های آبیاری مدرن تجهیز شوند و قرار بود سالانه دقیقا به اندازه مقدار آب صرفه‌جویی‌شده بر اثر اصلاح سیستم های آبیاری زمین های کشاورزی، به عنوان حقابه دریاچه ارومیه برای این دریاچه رهاسازی شود. ولی متاسفانه اجرای برنامه های مربوط به توسعه آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی و باغی در تمام مناطق حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طول ۹ سال گذشته به شدت کُند پیش رفت و ستاد احیای دریاچه ارومیه نتوانست با مدیریت آب کشاورزی در این حوضه آبریز، عملا بر سهم آب دریاچه ارومیه اضافه کند و جلوی خشک شدن این دریاچه را بگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: برآوردهای ما نشان می دهد که در طول نزدیک به ۹ سال فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، کمتر از ۱۰ درصد اراضی کشاورزی در دشت های حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به سیستم های آبیاری مدرن مجهز شده اند، این در حالی است که ستاد احیا قرار بود در یک برنامه ده ساله، صد درصد اراضی کشاورزی دشت های حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به سیستم های آبیاری مدرن مجهز کند تا بتواند با صرفه جویی محسوس در مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تا حد زیادی آب مورد نیاز برای احیای دریاچه را از همین محل تامین کند، اتفاقی که متاسفانه رخ نداد و نتیجه آن هم وضعیت بحرانی امروز دریاچه ارومیه است.

تنها ۳٫۵ درصد آن حوزه کشاورزی صرفه جویی شد

نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه انتقادات خود از عدم مدیریت آب کشاورزی توسط ستاد احیا در طول ۹ سال گذشته گفت: قرار بود ستاد احیای دریاچه ارومیه با کمک دولت و بخش خصوصی، برنامه هایی را برای توسعه آبیاری تحت فشار و تجهیز اراضی کشاورزی و باغی حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا کند تا در یک برنامه ده ساله، مجموعا شاهد ۴۵ درصد صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه باشیم، اما کُند پیش رفتن روند اجرای پروژه های ستاد احیا در بخش کشاورزی باعث شده است که اکنون بعد از گذشت حدود ۹ سال از تشکیل این ستاد، فقط ۳٫۵ درصد در مصرف آب کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به زمان آغاز فعالیت ستاد احیا صرفه جویی شده باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به وضعیت بحرانی امروز دریاچه ارومیه، ما پیشنهاد می کنیم که حداقل برای بهبود اندک شرایط دریاچه ارومیه، هرچه زودتر تونل کانی سیب که تنها حدود ۵۰۰ متر تا پایان احداث آن باقی مانده است، به بهره برداری برسد تا حداقل کمی آب به دریاچه ارومیه برسد و وضعیت این دریاچه تا زمان شروع بارندگی های پاییزه، اندکی نسبت به شرایط امروز بهبود یابد. در چنین شرایطی با توجه به نیاز فوری دریاچه ارومیه به آب، ما پیشنهاد می کنیم که حتی با وجود همان ترک موجود در طول مسیر تونل کانی سیب، این تونل به بهره برداری برسد و بعدا برای رفع مشکل ترک خوردگی فکر شود.

گم شدن سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه از رود ارس

محمودزاده در بخش پایانی صحبت های خود به گم شدن سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه ارومیه از رودخانه ارس اشاره کرد و گفت: با وجود این که در زمان شروع فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار بود سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب از آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه اختصاص یابد، اما در طول دوران فعالیت ستاد احیا، این حقابه تامین نشده است و بدتر از آن این که اصلا مشخص نیست سهم دریاچه از رودخانه ارس را به کجا برده اند و سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه ارومیه که باید به این دریاچه اختصاص می یافت، اکنون در کدام از مصارف شرب، صنعت یا کشاورزی مصرف می شود و اساسا سرنوشت سالیانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب از آب رودخانه ارس در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که ستاد احیای دریاچه ارومیه در شرو ع فعالیت خود تعریف هرگونه حقابه جدید برای کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرده بود، اما شاهد آن هستیم که در طول دوران فعالیت همین ستاد، سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از زرینه رود بوکان و میاندوآب به سمت تبریز برده اند و متاسفانه ۹۰ درصد این آب به اراضی کشاورزی و صنایع موجود در شهرستان تبریز اختصاص پیدا کرده است. این مقدار آب به همراه سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه از رودخانه ارس مجموعا ۶۰۰ میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد که فقط در دو نمونه در طول دوران فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه از این دریاچه گرفته شد و به صورت غیرقانونی به مصارف دیگر تخصیص یافت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا